lördag 4 december 2010

En Grön Humanliberal 100-åring

Vi Centerpartister bör fundera över vår egen uteckling satt i förhållande till Moderaternas och Socialdemokraternas omorienering. Idag firar Centerpartiet att våra idéer burit fram ett parti under 100 år. Grundiden är "alla männiksors fri och rättighet, endast avgränsad av andra mäniksors fri oc rättighet, nu och i framtiden". En grön och "humanliberal" idé.

Jag hade vlat uttrycka något klokt om Socialdemokraternas avgående partiledare, Mona Sahlins ord idag, men det finns kloka människor som uttrycker sig bättre än mig. Detta skriver Maria Abrahamsson (m) idag på sin blogg.

När Bo Lundgren kunde bli omvald som partiledare…

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: