torsdag 21 oktober 2010

Motion istället för motion

Ganska snart efter alla preludierna och dramatik kring talmansval och kyrkobesök, abrupt avbrutna, är det dags att inelda det som kallas för riksdagsarbetet. I detta ingår att delta i den allmänna motionstiden. Sista inlämningsdag är den 27 oktober, men dessförinnan ska motionerna samlas in, granskas och snyggas till inför det gemensamma inlämnandet. Den dagen infaller i morgon och därför är det nu ett lämpligt tillfälle att berätta hur jag tänker och vad mitt motionerande kommer att handla om.

Motion ger energi och om man bara har tid. Energi som ger motion har det blivt mer av denna vecka, således. Många gånger fick jag frågan vad det är för politska frågor jag "brinner för". Naturligtvis är det människornas villkor som engagerar mig starkast. Varje människas fri- och rättighet, nu och i framtiden.

Det är tydligt att vi måste bli bättre på att stödja de människor som kommit i kläm när vi samtidigt sett till så de som hamnat, eller riskerar att hamna, i ett långvarigt utanförskap har fått möjlighet att försörja sig genom arbete. Detta vill jag gärna ha sagt, eftersom det är en fråga som många Centerpartister både före och efter valet vill att jag ska arbeta med. Självklart gör jag det.

De första tre motionerna jag själv förfatattat (jag är medundertecknare på minst ytterligare två) har handlat om miljö- och energifrågor.

Först och främst reagerade jag starkt över domen från regeringsrätten där de ger Onsala rymdobservatorium talerätt i frågan om bygglov för vindkraft. Dettta må vara hänt och inte så mycket att göra åt. Det visar i alla fall på en otydlighet i lagen om störningskänslig forskning, när man inte kan dra någon specifik gräns för vad som stör och på vilket avstånd.

Jag ser hur angelägna satsningar på produktion av biogas, inte minst här i Kungsbacka, ännu så länge, avvaktar aktivt ställningstagande från regeringen vad gäller de ekonomiska villkoren och förutsättningarna att använd vallgrödor som bas i produktionen av energi.

Jag vill att vattenkraftens potential ska inventeras i hela landet. Vi vet att den storskaliga vattenkraften är fullt utbyggd och att vi tidigare baserade vår energiförsörjning på små vattenkraftverk i våra mindre vattendrag, exempelvis Hallands åar. Det är viktigt att inventera potentialen, inte minst för att inte få en situation där fiske och miljö står i konflikt med förnyelsebar och angelägen energiproduktion.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: