onsdag 13 oktober 2010

Inblick - utblick!

I morgon torsdag besöker jag bland annat Campus Varberg och Alexandersoninstitutet. De har utvecklat sig som en av Hallands ledande utvecklingsplattformar inom projektverksamhet och efterfrågad utveckling, säger de.

Flera seminarier hålls, exempelvis ett med rubriken; "Triple Helix - Är det ett simhopp eller?". I samband med seminariets avslutning ges en möjlighet för mig att själv tala i tio minuter om min syn på "Regional utveckling". Man får nog betrakta det som det första offentliga framträdandet för mig som Riksdagsledamot.

I söndags träffade jag av en tillfällighet rektorn för Campus Varberg, den i Tölö villastad boende Ulric Björck. Det var han som bjöd in mig. Tack för det! "Inblick utblick" är för övrigt namnet på seminariet.

Det är också en passande rubrik för annat som händer samma dag.

Innan dess hinner jag också med att besöka Frukostklubben på biografen Facklan. Där skall valresultatet analyseras av Markus Uvell, VD för tankesmedjan Timbro. Ett aktuellt ämne! Markus analys kan vara bra att ha med till fredagen då jag tillsammans med partikamrater från hela alndet skall analysera varför det gick som det gick för Centerpartiet.

På kvällen har Biogasgruppen i Fjärås uppstartsmöte för sin förstudie under ledning av Ulf Persson och Anders Fermhede. Det kommer att bli intressant att ta tempen på intresset att gå vidare och på kommersiell grund skapa en rötkammaranläggning för biogas, baserad på gödsel och vallgrödor från jordbruket. Som bekant låter Kungsbacka slammet tranporteras till Skåne istället för att på plats omvandla det till energi.

Jag upprörs en hel del över regeringsrättens dom angående det beviljade bygglovet för vindkraft inom Kungsbacka. De konstaterar att Råö har rätt att överklaga och baserar sin dom på en icke antagen fördjupad översiktsplan för vindkraft. Samma plan som ligger och väntar på att domen skall falla, innan den blir föremål för ett antagande där den vinner laga kraft!? Genom sitt beslut påverkar Regeringsrätten avgörande formuleringar i översiktsplanen som kan komma att hindra utvecklingen av förnyelsebar energi i Kungsbacka och företagsetableringar på landsbygden, med investeringar i mångmiljonklassen. Illa! Vindkraften i Kungsbacka tycks ha hamnat i ett slags omvänt "Moment 22" (ja, jag har läst boken).

Förnyelsebar energi i form av biogas och vindkraftens problem att komma till i Kungsbacka kan komma att bli ämnena som jag baserar de första motionerna på. Vi får se. Den 27 oktober ska de lämnas in om det blir några.

I morgon torsdag håller båda de utskott jag valts till sina introduktioner för nyvalda och ersättare. Jag kommer inte att kunna vara med, då jag prioriterar arbete på hemmaplan. På fredag blir det dags att se lägenheten i Kungsbacka för första gången och det vill man inte för sitt liv missa.

I Riksdagen spekuleras det huruvida medias kelgrisar SD ska rösta med de Rödgröna för en avveckling av Sveriges fredsbevarande styrkor i Afghanistan. Samma parti säger att de hellre satsar på att hjälpa människor på flykt där de bor än att ge dem skydd i Sverige. Man tar sig för pannan över inkonsekvent politik.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

1 kommentar:

Anonym sa...

Vindkraften är konfliktfylld av sin natur, stör många intressen. Inte konstigt att regeringsrätten upmärksammar det.