tisdag 12 oktober 2010

Oppositionspartierna vägrar diskutera sakfrågor

Intrycket efter en och en halv timmas budgetdebatt är att opppositionspartierna, främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet (de som hittills varit uppe och debatterat) är att de häcklar regeringspartierna för insatser och resultat i valet. De anklagar Alliansen för de negativa effekter satsningen på rehabilitering och minskat utanförskap fått för enskilda individer. Felaktigheter som vi lovat komma tillrätta med. De betonar gång på gång att Regeringen är en minoritetsregering. Istället för att bemöta och argumentera kring själva budgetpropositionen försöker de spela ett Svartepetterspel.

Nu talar Folkpartiets Carl B Hamilton om invandrarnas insatser för att bygga samhället. Säkert i syfte att få det ena av fyra oppositionspartier att visa sina kort. Annie Johanson är Centerpartiets ekonomisk politiska talesman och debuterade med den äran i replikskiftet med både Thomas Östros, S och Mp:s Mikaela Valtersson. Hon kritiserade Socialdemokraterna för att de inte kommenterar arbetsgivareavgifterna för ungdomar som halverats och lett till att fler unga fått möjlighet till anställning. Hon frågade vilken inställning han har till lärlingsanställningar som idag är vanligt förekommande inom många yrkesområden. Hon undrade vad de Rödgröna har att komma med konkret för att minska klimatutsläppen, samtidigt som hon radade upp de åtgärder regeringen redan vidtagit för att minska klimatutsläppen med 40 % till 2020. Att klimatutsläppen från transporterna nu minskar är ett trendbrott som lätt kan kopplas till miljöbilspremien som vi nu vill utveckla för att stimulera utvecklingen av de mest miljövänliga fordonen.

Hon framhåller de satsningar sm görs på företagande, för ungdomars möjlighet att få arbete, för familjerna och deras livspussel, för jämställdheten, för pensionärerna, för fossilfria transporter, för havsmiljön och den biologiska mångfalden.

Centerpartiet upphäver den gröna rösten i Sverigs riksdag.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

1 kommentar:

Mikael sa...

Grattis till positionen i den stora staden!! /Mikael Örbratt