torsdag 16 september 2010

”MATENS HUS” I KUNGSBACKA!

Vi tycker det skulle behövas en Saluhall centralt i Kungsbacka.

Platsen skulle kunna vara här på Lindens Torg, varför inte i gamla ”Åhléns”. Här samlas producenter och konsumenter och utbyter kunskap om mat och matlagning. I ”Matens hus” görs lokal mat mera tillgänglig för konsumenten, genom att flera ”gårdsbutiker” samlas på ett ställe och man slipper åka runt med bilen.

Odlare och producenter i Kungsbacka sammanstrålar under ”ett tak” för att sälja sina varor, var för sig, eller gemensamt, i lokaler som är attraktiva, lättillgängliga och ändamålsenliga. Fastighets-ägaren ansvarar för att lokalen lever upp till lagar och regler.

Många väljer att sälja sina produkter ”hemma” för att hålla personal- och lokalkostnaderna nere. Genom samverkan efter modell ”Signerat Halland” kan företagarna i en ekonomisk förening dela på kostnader.

Förutom livsmedel som är producerat i närområdet finns här delikatesser av olika slag, kött, bröd, ost, frukt och grönt, etc. Här finns småföretag med egen import, restauranger, affärsidkare från andra delar av Sverige, i ett utbyte av matkultur och idéer, där konsumenterna blir delaktiga och medverkar till att produkterna utvecklas.

Vi behöver öka våra kunskaper om mat! Mat måste få lov att kosta och ta tid! En större del av ”kakan” måste komma tillbaka till producentledet! De stora livsmedelskedjornas dominans måste brytas!

Idén med en Saluhall har framförts av många partier. Vi tycker inte att det behövs en ny byggnad, utan det borde finnas lokaler centralt som passar. Vi vill att Stortorget ska rustas upp planenligt, utan nya byggnader. Lindens Torg med sin inramning skulle passa som Kungsbackas salutorg för livsmedel och drycker.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: