lördag 7 augusti 2010

Bussframgång förverkligas

Nu kan vi läsa i tidningen att de fyra stasdbussarna av märket MAN skall levereras till KE:s bussar. Bussarna drivs med Biogas, enligt de krav som fanns med som option i upphandlingsunderlaget som Västtrafik gick ut med på Kungsbacka kommuns uppdrag. Att optionen utnyttjades och att vi faktiskt valde gasbussar är helt och hållet ett resultat av Centerpartiets konsekventa och uthålliga arbete att alltid välja det klimatsmartaste alternativet.

I fredags och idag, lördag, var jag på ett upplyftande valkonvent i Stockholm med 600 kandidater från hela landet och givetvis med Maud och alla C-ministrar på plats. Konventet inleddes med en paneldiskussion där bland annat Gröna Bilisters ordförande, Jacob Lagercrantz deltog. Som exempel på hur man som kommunpolitiker kan gå före lyfte han fram Kungsbacka och beslutet att kräva Biogas i sopfordonen. De nio bilarna av märket Dennis Eagle, drivs med traditionella Volvomotorer. Detta är en unik framtidslösning och  ett exempel på hur utsläppen från transporter minskar.

Det gäller att ha mod att våga driva frågorna. Så blir man framgångsrik i politiken. Ledarskap är att visa vägen, ta initiativ och fatta beslut. Alliansens Gröna röst ska vara stark i Kungsbacka. Det var vad notisen om biogasbussarna egentligen handlade om. Bussarna ska förresten i framtiden drivas med biogas som produceras i en lokal anläggning som ägs av lantbrukarna i Fjäråsområdet. Även här ligger Centerpartiet bakom.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: