måndag 2 augusti 2010

Gothia Cup

Ursäkta Kungsbackakalaset, men sommarens stora höjdpunkt i Kungsbacka är nog Gothia Cup. En av speldagarna tog jag mig dit för att se fotboll, träffa folk och känna på stämningen. Av alla cupens spelplatser i Göteborgsområdet är Inlag den näst största med 11 planer. Gothiafolket trivs i Kungsbacka står det i tidningen. Planerna är bra och allt finns på nära håll. KIF som gör det indeela arbetet kring Inlag, ställer upp på ett fantastiskt sätt. Denna bild har jag fått bekräftad vid alla de möten vi haft med Gothia Cup och BK Häcken. Under åren har ett efter ett av problemområdena betats av. Matinköp, boende och personal-/ledningsfrågor. Eftersom både Kungsbacka och Gothia gärna ser en utveckling här i Kungsbacka har vi på alla sätt försökt få fler skolor att öppna sina portar för övernattande gäster. Varlaskolan har i sommar varit stängd för ombyggnad, annars hade den självklart varit en av de största.

Kostnadsfrågan är uppe till diskussion också. Att Kungsbacka har ett högre kostnadsläge än Göteborg stämmer nog. Det har att göra med en del av de saker som diskuterats tidigare, nämligen personal- och ansvarfrågor bland annat. Kommunen tar inte ut mera än självkostand för de vaktmästare, lokalvårdare, planskötare och kökspersonal (ordinarie och extrainsatt) som använder en del av sin semester för att jobba under Gothiaveckan.

Detta gillar inte Stephan Philipsson och det förvånar mig inte. Säg den kommunala verksamhet som inte han spänner ögonen i. Innan man säger någonting om kostnadsläget i Kungsbacka i förhållande till Göteborg bör man undersöka i vilken utsträckning Gothiaveckan subventioneras med skattemedel. Eftersom vi bara tar ut självkostnaden så skulle vi om vi sänkte kostnaden behöva ta pengar endera från verksamheterna, genom besparingar, eller ta det från skatteintäkterna. Är det rimligt? GothiaCup är ett fantastiskt arrangemang, men det är samtidigt en väl fungerade organisation, som också har till uppgift att skapa vinster att använda i BK Häckens egen verksamhet som allsvenskt lag och ungdomsförening, verksam i grannkommunen. Vi ska stödja föreningslivet med bidrag, men då ska det i första han vara vårt eget.

Några veckor tidigare arrangerar HK Aranäs hanbollsturneringen Aranäs Open. Turneringen liknar Gothia Cup, men är till 100 % Kungsbackabaserad. Om priset Gothia Cup betalar är för högt så gäller det även Aranäs och de har ännu inte klagat över just detta.

Ja, Stephan. Det är alltid rätt att ifrågasätta vårt kostnadsläge. Är det så att vi på grund av ineffektivitet kostar mera än vi borde då är det ett generellt problem alla dagar på året. Jag, i egenskap av ordförande i Nämnden för Service är beredd att försvara vår prissättning gentemot Gothia. Är det så att vi ska subventionera Gothia Cup som ett led i någon turistsatsning, så bör du i så fall tala om hur mycket och på vilket sätt, samt även vara beredd att subventionera all idrottslig lägerverksamhet, speciellt Aranäs Open.

Vi, kommunen, genom förvaltningscheferna, Nyström och Gustafsson, jag själv och Per Ödman har träffat Dennis Andersson, Lena Rönnfors och Maria Börjesson flera gånger. Båda parterna är överens om att Gothia Cup är viktigt för Kungsbacka och att Kungsbacka är viktigt för Gotha Cup. I den andan löser vi eventuella problem håller ett öga på kostnadsläget så att alla blir nöjda.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: