torsdag 8 juli 2010

Nystart behövs för Biogas i Kungsbacka - Nu!

I ett brev till Renovas ägarkommuner (bl.a. Kungsbacka) daterat den 24 juni, berättar VD:n Christian Baarlid att det stora gemensamma Biogasprojektet BiG, som Renova drivit tillsammans med Göteborg Energi avslutas.

I Kungsbacka har vi i Centerpartiet kämpat för att vårt hushållsavfall ska tas om hand och omvandlas till energi i form av Biogas, som är det mest miljövänliga och klimatneutrala av alla fordonsbränslen. Vår vision, som Göran Bonander uttalat lyder; "ditt avfall - vårt bränsle", ett slutet kretslopp.

Många av biogasmotståndarna i Kungsbacka hade kanske hoppats att frågan skulle begravas i BiG, men nu är vi åter på ruta ett i Kungsbacka. Kommunfullmäktige har klokt nog beslutat att vi redan om tå år, 2013, ska återvinna 35 % av hushållsavfallet till Biogas. Frågan som nu kräver sitt svar är, var??

Den utredning som tagits fram av Teknik på Centerpartiets initiativ har en del brister. Bland annat underskattas den prisutvecklingen på bränslet (det vill säga gasen), därmed blir kalkylen inte så fördelaktig som den skulle kunnat vara. Det finns ny teknik för att ta hand om det så kallade rejectvattnet. De i kommunen som håller hårdast i plånboken motsätter sig att vi gör de investeringar i vårt reningsverk som skulle möjliggöra en egen anläggning. Istället funderas det nu på hur reningsverkat ska byggas ut för att kunna ta emot de ökande volymerna från staden som växer och alla de enskilda avlopp och brunnar som töms, dagligen. Invetera i reningsverk och ledningar måste vi under alla förhållanden göra.

Samtidigt visar en grupp lantbrukare från Fjärås-trakten att det visst går att få lönsamhet i en anläggning. Regionen och Länsstyrelsen är mer välvilligt inställda till biogas och stödjer projektet med experthjälp. I Halland finns det flera exempel, i Laholm, Falkenberg och Varberg, nu även Kungsbacka. De (Biogasbönderna) har tagit kontakt med vår lokala fjärrvärmeleverantör Statkraft och nu förs det dessutom samtal med både politiker och tjänstemän i Kungsbacka om att de trots allt ska gå in och stödja projektet. Trots allt finns det hopp om att även Kungsbacka ska få sin biogasanläggning. Och det är ingen "rötmånadshistoria". Centerpartitet har genom sitt sätt att arbeta både genom politiken och det ideella fört den här frågan framåt. Precis som vi gjorde med bussarna och sopbilarna. Föga förvånande är Centerpartiet starka i landets kommuner. Det handlar om handlingskraft och ledarskap.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: