måndag 5 juli 2010

Centerpartiets starka hand ska synas

Idag presenterade Centerpartiet i Kungsbacka den trio som ska föra ut politiken i höstens val. Undertecknad vill satsa 100 % på riksdagen och för väljarnas skull är det rimligt att de får veta detta i god tid före valkampanjen börjar. Underförstått blir det inte jag som står i det främsta ledet nästa mandatperiod i kommunpolitiken. För att kunna klara ut alla åtaganden inför Riksdagskampanjandet är det nödvändigt för mig personligen att kunna lägga över ansvaret för att föra ut budskapet på de som ska efterträda, redan nu innan kamapnjarbetet drar igång på allvar.

Valet vår partiorgansiation gjorde föll på Fredrik Hansson, 34-åring från Vallda, som redan är inne på sin tredje mandatperiod i den tunga Byggnadsnämnden, nu som andre vice ordförande. Ett bra val och jag vill gratulera Fredrik till ett uppdrag som jag är litet avundsjuk att själv inte få lov att fullfölja. Målet jag haft inför valet är att Centerpartiet skall öka sin andel av väljarna, bli det näst största av alliansens partier och därmed få besätta viceordförandeposten i Kommunstyrelsen. På sikt vill vi åter bli det ledande och största partiet i Kungsbacka. Det blir Fredrik, Kristina, Maria, Ulf, de övriga kandidaterna och partikamraterna som får fullfölja planen och jag ska göra allt jag kan för att undertödja.

I Landstingsvalet som nu även är Regionval ville vi föra fram den mest erfarna och mångsidiga politker vi har. Beslutet att föra fram Kristina Karlsson betyder att Centerpartiet i Kungsbacka postionerar sig för att kunna besätta de tyngsta styresleuppdragen i den nybildade regionen med en politiker som vid sidan av sina nuvarande uppdrag i Landstingsstyrelsen och dess arbetsutskott, har många år bakom sig i kommunpolitken, där hon är ersättare i Kommunstyrelsen och tidigare varit ordförande i Nämnden för Handikappomsorg. Den kommunala erfarenehten och plattformen är en styrka i den nya regionen som får ett ansvar som sträcker sig långt utöver dagens och som påverkar Kungsbackas innevånare mycket. Kungsbackas utveckling är viktig för Halland och vi behöver företrädare som står upp för Kungsbackas intressen.

För min egen del föreberder jag mig för krysskampanj till Riksdagen. Jag tror det kommer att behövas. Centerpartiets "fyrklöver" i Halland är alla intresserade av riksdagsmadatet som vår duktige, erfarne och fortfarande unge Jan Andersson lämnar i september.

Triss i ESS: Fredrik, Kristina och jag är en stark hand som tål att synas!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: