lördag 12 juni 2010

Miljöpartiet övertygar inte

Agenda 21 avvecklas. Så beslutade Kommunfullmäktige i Kungsbacka idag. Den som lämnat förslaget är ledningsgruppens ordförande Agneta Börjesson Mp och dess viceordförande Maj-Britt Rane Andersson S.

Iställes inordnas nu arbetsuppgifterna i kommunstryelsens förvaltning och utan att i förväg besluta "vad och hur", blir nu miljö-strategfunktionen en del av den centrala administrationen. Beslutandet och drivandet hamnar hos Kommunstryelsen som kan begrav miljöfrågorna i den löpande beslutskvarnen. Därmed fråntar sig Kommunfullmäktige möjligheten att ta intiativ och följa upp miljörabetet. Efter två veckors funderande över detta valde Mp att följa majoriteten och rösta bort Agenda 21.

Centerpartiet vill ha en ledningsgrupp efter modell från Trollhättan där miljöfrågorna ägs och drivs av presidierna i de berörda nämnderna, kommunstyrelsen, Miljö & Hälsa, Teknik, Plan & Bygg, samt Service. i en sådan konstellation kan intitiativ tas och beslut genomföras.

Vi hoppas vi får fel och att Kommunstyrelsen nu tar taktpinnen och blir drivande, men det är just det som oroar oss. Vi ville också att ambitioner och mål för miljörabetet skulle fastställas i förväg. Nu dröjer det till personen är anställd, att denne själv ska beskirva sitt arbete och sedan underställa politiken det beslutet.

Det är tydligt att man låter organsiationsfrågorna gå före ambition och resultat. Till detta har Miljöpartiet aktivt medverkat idag. Glädjande nog var Socialdeokraterna med på vår linje till slut.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: