tisdag 8 juni 2010

Inte "mitt" skräp?!

Läste igenom Miljökonsekvensbeskrivnigen för de olika alternativen till återvinningscentral i Kungsbackas nordvästra del. Allt talar för alternativet vid gamla Särövägen, norr om Däckverkstaden. Det gäller såväl buller, tillgänglighet och utsläpp av koldioxid. Utredningen är beställd av Kungsbacka kommun och genomfört av Nordkonsult. Någon partsinlaga är det inte. Alternativet Bolsheden vid Norra kommungränsen är kört och dessutom sämre ur många aspekter. Utbyggnad av Klovsten blir svårt och närmsta granne där är en Förskola. Nollalternativet innebär att ingenting görs och vem tjänar på det? Jag blir orolig om logiska beslut som enkelt skulle kunna fattas i Nämnden för teknik dikteras från en bastu!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

1 kommentar:

Anonym sa...

Den som kan läsa kan under sida 4 i nämnda MKB läsa: "alla alternativ är möjliga...". Att du sedan får det, ur en lekmannanivå, till att området vid däckmagasinet är lämpligast är löjeväckande. Tekniknämnden tog beslutet redan 2007 att placera ÅVC:n vid Bolsheden. Det alternativet är inte uttömt då miljödomstolen inte har tagit ställning till sakfrågan, utan ärendet föll pga av kommunens schabbel; först när fel nämnd överklagat och sedan för att man missade överklagande perioden om tre veckor. Du som politiker borde kanske företräda väljarna och granska dina tjänstemän istället för inte ägna dig åt populistiska inlägg utan substans.
Att du sedan i Norra Halland uttalar dig om fornlämningen är bara lite stenflis är beklämmande. Det är och förblir Länsstyrelsen via sina arkeologer som avgör vad som är värt att bevara och inte en populistisk låtsas politiker. Låt arkeologin hanteras av proffs och granska tjänstemännen i din kommun istället.

Hälsningar

Christer