tisdag 18 maj 2010

Varberg, så nära men så olika

Om någon vecka antas deras Vindkrafts ÖP i Kommunfullmäktige. De vet vilket effektmål de vill nå. De ska tiodubbla effekten från vindkraft jämfört med idag och då har de ändå rätt mycket vindkraft redan. Och de är ense över block och partigränser. De har identifierat ett antal områden där de vill utveckla vindkraft. I Kungsbacka verkar det som vi vill identifiera de områden där vi INTE vill ha vindkraft och göra dem så stora som möjligt, helst ska de täcka så stor del av kommunen och vara överklagningsbara. Inga ambitioner verkar finnas annat än att hindra utvecklingen. Nu väntar vi med spänning på vad regeringsrätten har att säga om Råös:s rätt att överklaga. I Varberg planeras vindkraft på Väröhalvön. Den kommer ingen i Kungsbacka kunna överklaga. Skönt!

I Varberg tänker man sedan ÖP:n antagits att delegera det kommunala vetot ill sin Byggnadsnämnd inom de områden ÖP:n pekar ut. Jag skulle nog önskat att vi gjort likadant och därmed sluppit en diskussion varje gång en etablering skall prövas sedan vår ÖP antas och det kanske inte ens blir denna mandatperioden.

Förresten har jag hört att Greenpeace nu protesterar mot Centerpartiet i Halland för att misstänkliggöra vår hållning i energifrågan. Samtidigt har vi nått en punkt i Sverige där mer förnyelsebar energi produceras än fossil. Ett trendbrott som beror på at det nu finns en hållbar energipolitik och en väg bort från fossila energikällor och bränslen, samt kärnenergiberoendet, även om det tar lite tid.

Mötet i Kullavik i kväll var bra även om det inte var så välbesökt. Vi har levererat och det uppskattas. Nu kommer vi att fortsätta driva lokalpolitiken i nordväst med starkt stöd av aktiva medlemmar och sympatisörer.

1 kommentar:

Anders Hellberg sa...

Hej Ola.
Det du hört stämmer tyvärr inte helt.
Vi från Greenpeace är i Halland, det är korrekt, men vi varken protesterar mot eller försöker misstänkliggöra Centerpartiet.

Snarare handlar det om att vi försöker visa att centerns riksdagsledamöter har folkets stöd att i kärnkraftsomröstningen den
17 juni rösta efter egen övertygelse snarare än efter partipiskan!

Mvh
/Anders