onsdag 5 maj 2010

Hvad vilja Kungsbackaborna?

Kb har genom Stephan Philipsson meddelat att de stödjer S och V:s budget. Den som det framgår av inläggen till viss del är baserad på drömmen om ett Socialistiskt samhälle. Deras agerande är märkligt. Vid förra tillfället budgeten behandlades var det Kb som tyckte den var för expansiv, så expansiv att de mitt i fallande konjunktur ville sänka skatten. Nu vill de stödja den mest expansiva budgeten, den som är baserad på pengar som inte finns annat än i drömmarnas värld. Partiet gör ingen hemlighet av att de saknar politik. Hur kan man lita på ett parti som än vill det ena, sedan det andra?

Inga kommentarer: