fredag 7 maj 2010

Att se sig själv i spegelbilden av någon annans öga

Nu har de kommit! Sjupersoners delagationen från Drakenstein utanför Kapstaden kom ner ur askmolnet och landade i går eftermiddag. Idag har vi suttit och diksuterat det utgångsläge vi har för ett fördjupat och utökat samarbete kring kultur, turism, skola, äldreomsorg, miljö, räddningstjänst och beredskap. Sist men inte minst har samtalet handlat om ungdomars inflytande delaktighet och engagemang. Det är en överlevnadsfråga för vårt demokratiska system att vi kan finna vägar till ungdomars delaktighet.

Är det någon lärdom man kan dra av erfarenhetsutbyte, så är det att erfarenhetsutbyte ger lärdom. Likheterna är oväntat många, samtidigt som skillnaderna i vissa delar är så stora att det knappast går att föreställa sig, mellan livet i Kungsbacka och livet i en av Kåkstäderna.

Vad vi behöver gå tillbaka till ibland är skälen till att vi gör som vi gör. Varje dag rullar det kommunala maskineriet vidare med planering, budgetar, drift och verksamhet för att ge medborgarna bästa service. Att sätta sig ner och fundera över vad som verkligen är viktigt och varför vi gör som vi gör kan vara nyttigt. I Sydafrika är behoven stora, så stora att de måste ägna varje dag åt att fundera över hur de kan hjälpa människor till ett liv i värdighet med möjlighet att skapa möjligheter.

På Drakensteins website står det "Working together to create a place of opportunity". Gemensamt skulle vi kunna skapa devisen "Working together to create two places of opportunity", Kungsbacka and Drakenstein.

På måndag klockan 13 är det pressträff i Medborgarkontoret. Hoppas det finns något i våra tidningar så att mänikskor kan ta del av besöket som pågår fram till och med onsdag kväll.

Inga kommentarer: