tisdag 16 februari 2010

Kungsbacka och världen

Förra året antogs en Internationell strategi av Kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Följande formulering exemplifierar vad vi vill:
"Att få kommunen att aktivt delta på den internationella arenan och på så sätt verka för ökade förutsättningar för en hållbar fred och demokrati i världen."

Det är stora ord. Mer konkret menar vi:
"Möjligheter för kommuner att ta del av andra kulturer, språk och kunskaper, såväl inom som utanför EU. Möjligheter till att finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Följaktligen är internationaliseringsarbetet betydelsefullt för all verksamhetsutveckling. Internationella kontakter, utbildningsutbyten med utlandet samt praktik i andra länder måste främjas och uppmuntras."

Kort sagt, vi måste utgå från att vi har något att lära av internationellt utbyte. "Är det något man har lärt sig av andra, så är det att man alltid har något att lära av andra." Som kommunalråd ansvarig för internationella frågor måste jag säga att detta arbete inte ägnas den uppmärksamhet som internationella strategin talar om. Vänortsverksamheten kostar 25 000 kronor om året. Denna blygsamma summa talar för sig själv.

En Tjeckisk stad som vi har ett vänortsavtal med önskar utveckla samarbetet med Kungsbacka. Vi konstaterar att vi i detta utbyte har en ambitionsnivå som inte på långa vägar når upp till det intresse andra städer i Europa tillmäter internationellt utbyte och parterskap (Twinning). Vi har flera Nordiska vänorter som Föreningen Norden sköter om. Ett par av dessa borde kunna utvecklas till partners om vi vill. Speciellt de Danska kommuner som efter kommunreformen har en storlek som kan jämföras med vår.

I dagarna reser två av kommunens tjänstemän till Drakenstein inom ramen för ett SIDA-finansierat biståndsprojekt som drivs av ICLD och som Kungsbacka sökt och beviljats 210 000 kronor för att genomföra. De har i uppdrag att baserat på ett aktivt ställningstagande i KSAu, genomföra en förberedelsefas för ett Kommunalt Partnerskap med kommunen i Sydafrika som har 200 000 invånare och ligger någon timmas bilresa utanför Kapstaden. Medel finns för att bekosta resa och uppehälle för en stor delegation om 4- 5 pers, samt ett returbesök av liknande omfattning, men vi skickar alltså bara två. I slutet av april förväntas en grupp från Drakenstein i Sydafrika besöka Kungsbacka och jag hoppas de kan känna sig välkomna hit och att vi är beredda att komma överens om ett fortsatt samarbete.

Jag tycker att vi borde vara stolta över att vi nu är en kommun som med starkt mod och sjävförtroende, i kraft av vår storlek och vårt goda föredöme knyter fler internationella kontakter. Finns viljan verkligen?

Inga kommentarer: