onsdag 23 augusti 2017

Studentbostadssatsning utan täckning

Akademiska hus – det statliga bolag som har till uppgift att förse landets universitet och högskolor med lokaler för sin verksamhet – har idag presenterat sina planer att få fram 28 000 fler studentbostäder fram till 2026. Det är förstås bra att de tagit ett sådant initiativ, men en smula ironiskt att bostadsminister Peter Eriksson (Mp) och Helene Hellemark-Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning tar åt sig äran. För bara två år sedan tog nämligen regeringen ut 6,5 miljarder från Akademiska hus genom att skriva upp värdet på bolagets fastigheter och plocka hem hela det högre fastighetsvärdet och lite till i utdelning till staten.

Centerpartiet har länge krävt den markinventering som regeringen gett Akademiska hus att utföra och som vi idag fått höra resultatet av. Givet de försämrade ekonomiska förutsättningarna är det en imponerande ambition som Akademiska hus har. Ett skäl till det förbättrade möjligheterna att bygga är säkert de förändrade bullerriktvärden som regeringen tvingades ta fram i våras sedan en majoritet i riksdagen krävt det. Det är numera tillåtet att bygga lägenheter upp till 35 kvm vid 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, tidigare var det 60 dBA. Det vore intressant att veta HUR många av dessa nya studentbostäder som är ett resultat av Alliansens regelförenklingar.

Risken finns nu att staten genom Akademiska hus får en alltför dominerande ställning och att privata byggföretag inte kommer åt statlig mark och kan erbjuda alternativ. Akademiska hus finns endast på hälften av studieorterna och de övriga riskerar hamna vid sidan av staten satsning. Orter som Halmstad, Jönköping och Växjö måste förlita sig på privata studentbostadsföretag. Det är därför viktigt att säkerställa så likvärdiga förutsättningar ges också framöver.

Centerpartiet menar att regeringen fortfarande är passiv. Det räcker inte att motvilligt anpassa bullerreglerna, utan det måste tas ytterligare steg och en förändring av tillgänglighetskraven så att koncept och moduler kan göra bostäderna mindre kostsamma att bygga och billigare för studenter att hyra. Självklart ska studenter som har en funktionsnedsättning kunna bo och hänga tillsammans med studiekamrater, men dagens krav anses försvåra och stoppa bostäder, något som alla studenter drabbas av.

Byggandet i Sverige försvåras av långa och oförutsägbara planprocesser, regler och särkrav, överklaganden och en dålig rörlighet till följd av skatter och hyresreglering. Det vill Centerpartiet ändra på. Vid vår partistämma i Malmö om fem veckor kommer vi besluta om det och en översyn av riksintressen, med ett enklare strandskydd som ger ytterligare nya möjligheter till bostäder. Det ger resultat både i studieorternas gamla skyddsvärda stadskärnor och på attraktiva tomter i landets småorter och landsbygd.

Behovet av stora avgörande bostadspolitiska reformer döljs när regeringen på det är sättet tar åt sig äran för det andra åstadkommer, givet ett skriande behov, låga räntor och ett gynnsamt konjunkturläge.

 

 

Inga kommentarer: