fredag 22 maj 2015

Morgan Johansson (S)lirar om F-skuldsanering

Överskuldsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Värst är det för de som drabbas och inte av egen kraft förmår ta sig ur skuldfällan. Att få hjälp med skuldsanering är ett effektivt sätt att motverka ohälsa och långvarigt utanförskap. Orsakerna kan vara personliga omständigheter, medan det i företagares fall kan handla om sådant man själv inte kunnat förutse eller förhindra.

Ett misslyckat företagande likställs av släkt, vänner och affärspartners med ett personligt misslyckande, medan det i andra länder snarare är en nyttig erfarenhet. ”Av misstagen blir man vis!” Seriösa och ärliga näringsidkare bör få en andra chans att återfå sin heder, bli skuldfria och genast återgå till att vara företagare.

Att starta ett företag innebär att man lämnar tygghetszonen och utsätter sig själv och sin omgivning för risken att misslyckas. Det är något som säkert avhåller många från att förverkliga sin företagsidé. Därför är det en nödvändighet i ett samhälle som bejakar tillväxt och jobbskapande att det finns möjlighet för företagare till skuldsanering.

Centerpartiet menar att jobbskaparna finns i de nya, små och växande företagen. Deras framgång ger tillväxt och resurser som stärker välfärden och får landet att utvecklas.

Jag uppmanar regeringen att snarast lägga fram den lag om F-skuldsanering som utretts av Alliansen. Det finns ett stort signalvärde med att införa en möjlighet för skuldsanering för företagare som kan antas gynna tillväxtfrämjande entreprenörskap i Sverige.
Ola Johansson
Centerpartiet

I dagens riksdagsdebatt besvarades min fråga till Justitieministern, Morgan Johansson (s) om vad han tänker göra för att förenkla för företagare att få skuldsanering. Alliansen har låtit utreda det och ett lagförslag skulle kunnat ligga på riksdagens bord redan nu. Ministern är vag i sin målsättning och slirar på flera punkter. Därför känner jag både hopp och oro. Vill du se vår debatt - klicka här. I dagens webbupplaga av Hallandsposten skriver jag såhär. Men i denna text sammanfattas mitt budskap i dagens debatt.

Inga kommentarer: