onsdag 27 maj 2015

Långtidsutredningen bekräftar Centerpartiets bostadspolitiska inriktning

Långtidsutredningen som idag överlämnades till regeringen pekar tydligt på att det krävs en reformering av regelverket på bostadsmarknaden. Risken för en bostadsbubbla med ökade boendekostnader och en högre skuldsättning för hushållen är något som EU-kommissionen, IMF och OECD tidigare varnat för. Bristen på bostäder tillsammans med den obalans som idag kännetecknar bostadsmarknaden målas ut som hämmande faktorer för tillväxt i hela landet. Centerpartiet välkomnar därför de förslag som utredningen lägger fram om en friare hyressättning med bibehållet konsumentskydd. 

 

Svårigheten att få tag på bostad är mest påtaglig för unga, asylsökande och studenter. Arbetsmarknad och tillväxt hämmas av brist på tillgängliga bostäder. Även äldre hör till de missgynnade på bostadsmarknaden när det inte byggs tillräckligt med bostäder. I de större städerna är efterfrågan på bostäder hög, men även för mindre kommuner och svaga bostadsmarknader är bristen på bostäder stor. För en väl fungerande och balanserad bostadsmarknad behöver tillgången på redan befintliga bostäder öka och drivkraften för att renovera och upprusta stärkas. Därför ser vi positivt på de flera av de förslag som utredningen lägger fram vad gäller beskattningen på boende, däribland reavinstskatten. Vi tror även att ett skattesubventionerat bosparande för unga skulle kunna och öka möjligheterna för unga att äga sin bostad. 

 

För att snabba på och öka byggandet av fler bostäder i hela landet behövs förenklade regler, kortare planprocesser och kortare handläggningstider. Strandskyddets bestämmelser bör förenklas så att utökade möjligheter ges att bygga även i strandnära lägen. Bullerregler måste utformas så att de inte hindrar bostadsbyggande i tätorter.

 

Vi uppmanar regeringen att ta till sig av flera av de förslag som presenteras i utredningen. En politik med subventioner och kortsiktiga åtgärder kommer inte lösa bot på de problemen som idag finns på bostadsmarknaden.


Ola Johansson

Bostadspolitisk talesperson

Centerpartiet


Långtidsutredningen 2015 sammanställs vid Finansdepartentets Strukturenhet. Utredningen har bl.a till uppgift att presentera en samlad bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Jag och Centerpartiet kommenterar den bilaga som beskriver bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Bilaga 3, SOU 2015:48

2 kommentarer:

Anonym sa...

http://youtu.be/PzWS-i1wtM4

Anonym sa...

http://youtu.be/PzWS-i1wtM4