torsdag 26 mars 2015

Tolerans eller radikalisering?

På Nordiska Rådets temasession skulle egentligen ha avhållits i Bryssel. på grund av att EU-parlamentet inte tar emot grupper efter attentat och attacker i Paris och Bryssel bestämdes det att sessionen flyttas till Köpenhamn och Folketinget. Sedan kom Vilks-attacken och angreppet på en Synagoga i Köpenhamn med dödsskjutningar. Det slutade med att en ung kriminellt belastad man dödades av polis.
Det är danska medborgare som är födda i Danmark som genomför attacker här och som reser till Syrien. Deras bakgrund är utanförskap, bristande skolgång, trasiga familjer och dåliga bostäder.
När Nordiska rådet under dessa omständigheter samlades ändå blev temat "Våldsbejakande extremism, radikalisering". Ett mycket fylligt program där temat återkom flera gånger under eftermiddagen idag gav den Danska polisen oss information om spaningsarbetet och gärningsmannens agerande. Vi fick höra inrikesministerns kommentarer. Dessförinnan på morgonen lyssnade vi till en panel med experter som gav en fördjupning och en insikt som är både dyster och klargörande. Vi fick möjlighet att ställa frågor och diskutera.
 
På filmen hör vi Åsne Seierstad avslutningsord, där hon också besvarar en av mina frågor och adresserar mig. Ett stort nöje och en ära att träffa författarinnan, journalisten och debattören som med sina böcker och berättelser vidgar vår syn på världen och de individer som befolkar den.
Hon tog sin utgångspunkt i Anders Behring Breiviks uppväxt och liv fram till det känslokalla mördandet på Utöya och eftermälet i rätten. Hennes tes är att ett barn som får den sortens förutsättningar under sin uppväxt också har en potential att mörda som ISIS-krigare.

Det finns ett klart samband mellan den gängkriminalitet vi ser och radikalisering. Det handlar mindre om ideologi och religion än de sociala sammanhangen. Genom att verka förebyggande med civilsamhället, polisen, sociala myndigheter direkt med de unga som lever i farozonen kan vi förhindra både jihadistresor, gängkriminalitet och småbrott här hemma.

Århusmodellen har spridits över världen, men den fungerar inte överallt. Varje kommun måste välja sitt sätt att jobba förebyggande. Det viktigaste är att man tar på sig ledarrollen och ansvaret. Tyvärr saknar vi de praktiker som söker upp och talar med de nyckelpersoner som har inflytande över vilsna ungdomars livsval.
Bünyamin Simsek Venstrepolitiker från Århus tror att bostadsmljön betyder mycket och nämnde ägarlägenheter och möjlighet till en bostadskarriär som ett sätt att förmå människor att bo kvar och efterfråga bra skolor åt sina barn som et sätt att motverka intolerans.

Vi behöver både toleransprojekt och starka signaler om vad som inte kan tolereras.Filmen som ligger här måste man höja ljudnivån på kraftigt för att höra Åsne Seierstads avslutningsord och hennes svar på mina frågor där hon adresserar mig. Mot slutet av de dryga tre minuterna hörs min sammanfattning under de välförtjänta applåderna till panelen. Jag är såklart extra glad över att ha fått tala med henne direkt och berömma hennes författarskap.

Aydin Soei (bilden) är en dansk sociolog och författare. Det är dåliga bostadsmiljöer som ger upphovet till våld, kriminalitet och radikalisering oavsett om uttrycket blir politiskt, religiöst, i grannskapet, eller utlandet. Magnus Ransfors från Försvarshögskolan (nedan) efterlyste satsningar i kommunerna. Insikten finns men inte modet att prioritera. I Örebro (!!) och i viss mån Göteborg. Situationen i vissa av Göteborgs förorter är okontrollerbart idag. Det är den bistra sanningen.


Känslan av att känna sig utanför finns hos många med utländsk bakgrund, även hos personer som upplevs som fullt integrerade med en plats i svenska förhållanden. Denna känsla förstärks gradvis och upplevs till sist som en kränkning. Genom ideologisk påverkan, eller religion skapas ett skäl att aktivera sig i våldsbejakande grupper, men grunden är alltid ett socialt utanförskap.

Ola Johansson
Centerpartiet


Preliminärt program för det gemensamma mötet ”Integration och förebyggande av radikalisering”
 
10.00
 
Karen Klint/ Finn Sørensen, (tbc) dansk parlamentariker og medlem af Velfærdsudvalget byder velkommen
 
ca 10.05

Norsk journalist og forfatter Åsne Seierstad presenteras som moderator/mötesledare och inleder det gemensamma mötet
 
Hun har været korrespondent i Rusland, Kina og Afghanistan og krigskorrespondent i Kosovo og sidenhen i Irak.
Hun har senest skrevet bogen, "En af os" om Anders Breivik. Den forsøger at skildre massemorderens liv frem til den skæbnesvangre dag den 22. juli 2011. Gennem samtaler med Breiviks familie, hans mor, far og via hans egne breve til hende har hun forsøgt at forstå hans historie og finde ud af, hvad der har formet ham, og hvad som har fået ham til at begå terrorisme.
 
ca 10.15
Oplæg ”Modborgerskab og vrede unge mænd” fra Aydin Soei, sociolog, journalist og forfatter.
 
Formentlig Danmarks mest vidende sociolog når det kommer til unge mænd i udsatte boligområder. Har bl.a. skrevet bogen ”Vrede unge mænd – optøjer og kampen om anerkendelse i et nyt Danmark”. Bogen introducerer begrebet ”modborgerskab”, der dækker over det ekstra gebyr, som især unge etniske minoritetsmænd i udsatte boligområder føler, at de skal betale i forhold til de fleste andre jævnaldrende unge i Danmark.
 
ca 10.30
Oplæg fra Bünyamin Simsek, medlem af partiet Venstre i Danmark, rådmand for Magistratafdelingen for børn og unge, Aarhus Kommune.
 
Udover børn og unge har han bl.a. også arbejdet med beskæftigelse og integration. Bünyamin Simsek er ansvarlig for ”Aarhus-modellen”, der er udviklet i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. En model som senest er præsenteret ved konferencen "The White House Summit to Counter Violent Extremism" i Det Hvide Hus fra den 18. til den 19. februar 2015.
 
ca 10.45
Oplæg fra terrorforsker Magnus Ranstorp
 
Har mere end 25 års erfaring som forsker, og i dag er hans formelle titel forskningsleder ved Försvarshögskolan i Stockholm. Før det var han direktør for Studier i terrorisme og politisk motiveret vold, en forskningsenhed på St. Andrews Universitet i Skotland. Han er desuden forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler om terrorisme og radikalisering. Ranstorp har haft radikalisering og terrorisme som sit arbejdsområde siden slutningen af 1980erne.
 
ca 11.00 – 11.20
 
Spørgsmål og svar
För att tillåta så många frågor som möjligt begränsas tiden för varje fråga till ca 1 minut.
ca 11.20 -11.30
 
Opsummering
Åsne Seierstad
 
ca 11.30
 
Mötet avslutas
 
Lunch serveras kl 11.30 – 12.45 vid Nordiska rådet,
Ved Stranden 18.
Minisessionen börjar kl 13.00.

Inga kommentarer: