onsdag 11 mars 2015

Bostäder på Bromma ett luftslott - regeringens bostadspolitik ett stolpskott

Idag har vi diskuterat bostadspolitik i kammaren. Här är länken till debatten. Mitt inlägg efter cirka en halvtimme och replikskifte med Mp och S ledamöter hör ni efter knappt två timmar.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201CU7

Det blir så tydligt att den politiska debatten inte handlar om den här rödgröna regeringens politik, utan om den förra regeringens. Beskeden uteblir om inriktningen samtidigt som resultaten blir godkänt för Alliansens poiltik, även om utmaningarna idag är större. Med stor ödmjukhet inför dessa vill vi se en konstruktiv diskussion om hur man kan skapa bostäder också för de som har små tillgångar och inkomster. Hur vi kan få hela Svergie att växa.

Jag vill se bostadsinvesteringar också på svaga bostadsmarknader och talade om behovet av lika och förmånliga bullerregler, tillåtande strandskyddsregler och kreditgarantier som gör lån till bostäder på landsbygden förmånligare. Det tog vi en votering om som vi tyvärr förlorade idag. Vi vill rikta de befintliga garantierna ännu mer mot just byggande på landsbygden, för att få fler att vilja göra bruk av stimulansen som idag utnyttjas för lite.

Bostäder på en stängd Bromma flygplats är orealistiskt och jag angrep Miljöpartiets vision med hårda fakta. Den första bostaden sedan Bromma flygplats stängs kan vara inflyttningsklar tidigast 2032, efter en "normal" nioårig planprocess och den sista av de 50 000 bostäderna är färdig först 40 år senare 2075, om man är optimist. Ganska kul att se hur Mp och S trots det försvarar beslutet att låta Anders Sundström utreda stängning av Bromma flygplats. Underlag fick jag av Stockholms Handelskammare. http://www.chamber.se/rapporter/darfor-haller-inte-bostadsplanerna-pa-bromma-2.htm mycket intressant läsning.

Ola Johansson
Centerpartiet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är härligt att du använder lobbying organisationen Stockholms Handelskamamres så kallade rapport i din argumentation mot att bygga bostäder på Bromma flygplats. Som du säkert vet så är Handelkammarens enda mål att behålla flygplatsen och därför producerat flera rapporter som skall påvisa att en nedläggning är omöjlig. Beroende på vilka avgränsningar och antaganden i dessa rapporter man gör kan man ”bevisa” nästan vad som helst. Om det är något näringslivet i Stockholm skriker efter så är det bostäder, det är det största hotet mot företagens expansion i Stockholm.

Ola Johansson sa...

Okej, men om vi skippar resten och bara konstaterar att en normal planprocess, åtminstone om den berör så många bostäder tar 9 år, så betyder ju det att byggstart är året före alla bostäder beräknas stå klara. Jag har ännu inte hört Kaplan säga att han vill verka för kortare och enklare planprocesser, tvärtom agerar Miljöpartiet för mer krångel och hårdare krav.