fredag 16 januari 2015

Regeringens bostadspolitik är inget att le åt

I en artikel i DN:s Ekonomibilaga intervjuas bostadsministern Mehmet Kaplan (MP).

http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/sa-ska-regeringen-fa-fart-pa-byggandet

Slutorden löd:
"– Vi får se, säger han och ler."

Då syftar han på vad som ska ske med eventuella samtal mellan regeringen och oppositionen och det arbete som under snart ett år bedrivits i den så kallade bostadsplaneringskommittén. Den tillsattes som ett svar från ett tillkännagivande till regeringen från oppositionen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté, efter initiativ från Veronika Palm (S). Stefan Attefall (KD) svar blev att utöver det batteri av utredningar och uppdrag som redan var igång, låta representanter för riksdagens partier se över 7 kapitlet PBL om regionernas ansvar för bebyggelseplanering.

Att just den skulle utgöra grunden för ett blocköverskridande samarbete är kanske att ta i. Det är fortfarande oklart vilken utredning de menar ska ta vid där den just nedlagda om bostadssituationen i våra tre storstäder. Det är mycket annat som är oklart när det gäller Kaplans intentioner. På tisdag kväll är det dags för honom att lämna besked till mig hur det blir med nya riktlinjer för buller och längre fram i vår har de möjlighet att rösta för tre skarpa förslag om lagändringar för att förkorta och förenkla kommunernas planläggning, som de gemensamt stoppade i somras.

Regeringens "låt gå-taktik" duger inte. De båda fullsatta SL-bussarna har inte slutat komma till Stockholm med nyinflyttade. Vill du snacka Mehmet så måste du komma med en ordentlig inbjudan och berätta vad du vill tala om och vad som skall åstadkommas. På Bromma lär ingen kunna bosätta sig inom 15-20 år. Det krävs mer än ord och stoppade utredningar. Ritningarna har vi tagit fram, nu väntar på att det ska snickras.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: