torsdag 15 januari 2015

Regeringens bostadsambitioner = att stänga Bromma

Så var det då klarlagt hur det kommer sig att Regeringen vid sitt sammanträde idag valde att avsluta en utredning om bostadssituationen i våra storstadsregioner. Detta bloggade jag om redan i går kväll, när det blev känt för mig att de skulle fatta det här beslutet. Vad jag då inte visste var att den tidigare regeringen valt att inte påbörja utredningen och ge någon i uppdrag att göra det. Istället påbörjades arbetet med Sverigebygget, som innehåller konkreta förslag just på vi med hjälp av infrastruktursatsningar kan få fram ytterligare 150 000 bostäder till 2035 och investera 400 miljarder kronor i infrastruktur. Sverigebygget gav svaren på många av de frågor som ställdes i utredningsdirektiven.

Några sådana ambitioner har vi vare sig sett eller hört talas om från Stefan Löfven och hans minister Mehmet Kaplan. Just därför borde regeringen nu låtit utredningen påbörjas. Istället förklarar Åsa Romson i ett frågesvar till mig tidigare idag (cirka 50 minuter in i sändningen – mot slutet) att den här utredningen inordnas under en annan pågående utredning, oklart vilken och att skälet till att utredningen stoppas är brist på budget hos regeringskansliet. Brist på medel i regeringskansliet var inget som hindrade den förra regeringen att tillsätta utredningar och ge uppdrag till myndigheter, sammantaget 55 stycken som utmynnade i 112 förslag som riksdagen kunnat ta ställning till. Ett av dessa var att samordna Miljöbalken och plan & bygglagen avseende buller. I min följdfråga till Klimat och miljöministern efterfrågade jag de riktlinjer som nu måste fram som möjliggör fler små lägenheter i storstadsområden, nära kollektivtrafik, trafik och verksamheter.

Det är att slå huvudet på spiken. Regeringen prioriterar inte bostadspolitiken, därför genomför de inte en utredning som de hade behövt för att öka sin trovärdighet. På tisdag är det upp till bevis för minister Kaplan när han kommer tillbaka till kammaren för att svara på interpellationer från oss om bullerregler och generella regelförenklingar för byggbranschen.

Istället för att lämna besked vad regeringen vill göra åt det faktum att motsvarande två fulla SL-bussar söker sig till Stockholm varje dag, hänvisade hon till att hennes partikamrater i Stockholms kommun vill stänga Bromma. Något som kritiseras hårt inte minst tidigare i frågestunden och som knappast löser bostadssituationen åt någon de närmaste 10-20 åren, p.g.a. kapacitetsbristen vid Arlanda, markföroreningar vid Bromma och den oändligt långa planprocess som krävs innan ett sådant projekt blir förverkligat. Hennes ministerkollega Anna Johansson fick flera frågor ”tusentals” enligt henne själv och det märktes tydligt hur denna fråga plågar Stefan Löfvens regering.

Förutom på Centerpartiets pressrum har tidskriften Altinget (f.d. Riksdag & Departement) rapporterat om mitt missnöje med en regering som först är handlingsförlamad och sedan blir rent destruktiv i sitt förhållningssätt till bostadsfrågorna. Caroline Szyber (Kd) är ordförande i Civilutskottet. Även hon kommenterar här: http://carolineszyber.se/2015/01/utredning-forbattrad-bostadssituation-i-storstadsregionerna-laggs-ned/

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: