onsdag 14 januari 2015

Regeringen avbryter bostadsutredning, från handlingsförlamning till destruktivt beteende

Vid regeringens sammanträde i morgon torsdag förväntas de fatta beslut om att avbryta en av de återstående och mest betydelsefulla utredningar som tillsattes av Alliansregeringen. Utredningen om en förbättrad bostadssituation i storstäderna avsåg att komma tillrätta med den tilltagande bostadsbristen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag kan som Centerpartiets bostadspolitiske talesperson och ledamot av Civilutskottet inte acceptera regeringens handlingsförlamning och destruktiva beteende, gentemot de människor som idag står utan bostäder.

Mehmet Kaplan (Mp) har givits titeln stadsutvecklingsminister i regeringen och har nu ansvaret. Efter mer än 100 dagar på den posten är hans track record inom bostadspolitiken inte särskilt imponerande. Inga besked har ännu levererats om hans och regeringens avsikter. Tvärtom dröjer man med att genomföra redan beslutade förenklingar. Nu kommer alltså beskedet att en utredning avbryts som är ämnad att lämna förslag på hur vi ska komma till rätta med vad de flesta anser vara pudelns kärna, nämligen att bristen på bostäder i storstäderna driver upp bostadspriserna som påverkar hushållens skulder och ökar risken för en bostadsbubbla.

Utredaren skulle särskilt analyserat och redovisat behovet av bostadsbebyggelse i de olika storstadsregionerna. 
– utreda och lämna förslag till åtgärder för att möta det ökande behovet av bostäder i storstadsregionerna,

–  föreslå insatser som kan förbättra bostadstillgången för de grupper som har särskilda svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden i storstadsregionerna,

–  undersöka hur samordningen mellan infrastrukturfrågor och bostadsfrågor kan förbättras i storstadsregionerna och ge förslag på åtgärder, framför allt med inriktning mot ekonomiska incitament, förhandlingar och olika typer av avtal, och

–  föreslå åtgärder för att minska segregationen och för att bidra till en positiv utveckling i bostadsområden med utbrett utanförskap i storstadsregionerna.

Uppdraget var tänkt att redovisas den 1 september 2015.

Om knappt en vecka, tisdagen den 20 januari är Mehmet Kaplan i kammaren för att förklara varför riktlinjer för buller som möjliggör fler små bostäder dröjer och hur han ser på de regelförenklingar som redan beslutats om enklare planprocesser för byggföretagen. Ministern förtjänar kritik idag och jag lovar, han kommer att utsättas för den ännu mer på tisdag kväll!

Ola Johansson

Centerpartiet

Inga kommentarer: