lördag 27 december 2014

Nu genomförs en landsbygdsfientlig politik

Nu har "decemberöverenskommelsen" presenterats och innehållet förvånar inte mig. Redan i början av december svarade jag på Norra Hallands fråga om extraval genom att hänvisa till en sådan överenskommelse som Alliansens partiledare skrev om i DN redan den 9 december, i samband med att samtalen med Regeringen påbörjades. Allt tal om att utsträckta händer inte tagits emot var lika tomt som de utsträckta händerna från Löfven var. Såvitt jag förstår av vad som sagts betyder det att regeringen måst krypa till korset för att erkänna att det var fel som man gjort tidigare att i samverkan med SD bryta ut delar ur budgeten. Bra! Och det är bra med regler (läs överenskommelse, anm. kl 13.04) som ersätter (icke tillämpbar) praxis kring hur en budget ska kunna antas i Riksdagen. Enligt Annie Lööf var det också Magdalena Andersson (S) som bad om att återuppta diskussioner kring dessa.

När formfrågorna är lösta och extravalet återkallas så återstår politiken och motsättningarna kring de väsensskilda motsättningar som finns mellan de rödgröna och Alliansen. Vi får inte glömma att den budget som ska "släppas fram" av allt att döma kommer att präglas starkt av Vänsterpartiets inflytande. Vi kunde höra en nöjd Sjöstedt belåtet konstatera att deras inflytande varit avgörande.

Nu kommer vi senast vid nästa årsskifte att få en politik genomförd som inskränker valfriheten för människor, som innebär ökade kostnader för landsbygden och hotar ungas jobb när arbetsgivaravgifterna höjs efter vårens budget presenteras. Fram till dess kommer vi att ha rätt budget men fel regering, efter det och fram till och med 2018 kommer vi hatt behöva leva med det dubbelfel som vi måste rätta till i september 2018 när vi åter går till ett ordinarie val.

Ett extraval i mars 2015 skulle inte ha ändrat något, eftersom det inte blivit tydligt vilka konsekvenserna och skillnaderna är mellan de olika regeringsalternativen. En sådan situation skulle enbart gynna Sverigedemokraterna kortsiktigt. Det är ett långsiktigt arbete från oss övriga att erbjuda det partiets väljare alternativ att rösta på utan att överge våra grundläggande värderingar om människors lika värde och rättigheter. Säkert kommer mycket att handla om hur vi på bästa sätt gör migration och asylpolitiken till en huvudfråga utan att främlingsfientligheten påspäds. Då handlar det främst om jobb, bostäder och utbildning.

Pensionsfrågan, försvar och säkerhet, samt inte minst energipolitiken är sådant som målet är att göra långsiktiga överenskommelser kring har det meddelats. Det sistnämnda blir en intressant process att följa. Mot bakgrund av Centerpartiets starka ställning i Alliansen och att Miljöpartiet sitter med vid bordet på den andra sidan har vi som är kärnkraftskritiska inget att frukta, men säkert blir det en svår nöt att knäcka om det inte visar sig att den nu gällande överenskommelsen är den som har bäst förutsättningar att hålla.

Till sist kan jag konstatera att det är skönt att efter julhelgerna lämna procedurfrågorna bakom sig och börja diskutera politikens innehåll istället. Alldeles nyss blev jag uppringd och intervjuad i Radio Halland och lät då meddela att vi nu siktar på valet 2018 och Alliansens återkomst med ett ännu starkare Centerparti.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: