måndag 9 september 2013

Från Piteå till Kungsbacka med påse i takkroken

I december 2012 besökte jag Luleå på min bostadsturne. Då hade jag nöjet att stifta bekantskap med Stefan Lindbäck som redan var väl informerad om vad som händer på bostadsfronten hemma. 80 av lägenheterna i Kolla Parkstad byggs av Aranäs och leverans från husfabriken i Piteå, Lindbäcks Bygg. I paket om 4 meters bredd fraktas de som kompletta moduler på lastbil, hela vägen till Kungsbacka. Tillsammans med bostadsministern besökte jag ett av dessa hus medan inflyttning pågick och fick med egna ögon se den lampkrok i taket där påsen med elinstallationsmaterielen hänger. Det enda som behövs för att driftsätta husen, sedan modulerna lyfts på plats och förankrats i marken och med varandra. 
Idag gick drömmen i uppfyllelse och jag har med egna ögon fått se hur dessa sätts ihop och ta en bild på både krok och påse. Tillsammans med partikamratena i Centerpartiet, Stefan Tormberg, Luleå och Majvor Sjölund, Piteå fick vi bevittna en revolution i bostadsbyggandet, där det industriella tänkandet utvecklats på ett sätt som ännu är ovanligt i byggbranschen, men nödvändigt om man någon gång skall få bukt med de höga kostandsläget i byggbranschen. Stefan Lindbäck menar att alla parter som är inblandade i ett bostadsbyggandet vet att det finns utrymme att ge avkall på sina förväntningar på fördelar av olika slag, men ingen är beredd att ensidigt gå före. Särskilt inte de 4 stora som dominerar branschen. Det är inte byggkraven som driver kostnader utan kortsiktiga förväntningar på marginaler och dålig kvalité, kombinerat med ett ineffektivt arbetssätt. Det finns en risk att kraven ställs på ett sådant sätt att var och en måste ta till marginaler och då kan det bli dyrare än det behövt bil, eftersom man inte har kontroll på resultatet.

Koll har man på Lindbäcks. Det fick vi bevittna i "stridsledningscentralen" där vi fick höra de kortfattade rapporterna från fronten av generalerna till överbefälhavaren, bland annat försändelser av extra klinker till Kolla-husen. Lindbäcks har implementerat LEAN i hela sin process, konsekvent. Där 97 procent av företagen lägger av har Piteåföretaget valt att vara helt konsekventa. Det märks inte bara i stridsledningen, utan i hela fabriken.

Generell regelförenkling är fortfarande något vi politker måste sträva efter. Vissa kommuner behöver ge avkall på sin detaljstyrning och ge bättre förutsättningar för de koncept som de industribyggrna erbjuder, allt för att få fram fler bostäder, hållbart och kostnadseffektivt. Det finns inget motsatsförhållande mellan klimatsmart och energieffektivisering å ena sidan och låga byggkostnader å andra. Några passivhus är det inte frågan om. Det är småhusbyggarna bättre på. Med god marginal klarar Lindbäcks ändå BBR-kraven, både i modultillverkade hus som de i Kolla och i kombohusen som erbjuds via SABO till de allmännyttiga bostadsföretagen i en ramupphandling.

Den kanske viktigaste förändringen Stefan Lindbäck vill se är möjligheten att inte bara vid enstaka tillfällen tillåta vägtransporter på upp till 4.50 meters bredd. Idag går gränsen vid 4.15 om det handlar om en husleverans. Den gränsen innebär att en modul med ett sovrum av normalstorlek inte kan transporteras i ett stycke. Handlar det då om en transport som den till Kungsbacka av 80 lägenheter så blir det en betydande merkostnad. Här har jag redan försökt hjälpa till genom att påtala problemet för Trafikverket och Transportstyrelsen. Det kan bli ämnet för en kommande riksdagsmotion. 

Tack för besöket och tack för dagen som inkluderade fler husfabriker, ett besök i Markbygdens vindkraftspark, där planer finns på 1101 verk (!!). 
Bara de 36 vi såg under uppförande vid Lillpite och Koler imponerade på mig. I byn Koler har man tagit chansen att väcka liv i den utdöende bygden med hjälp av de bygdemedel som vindkraftsbolaget Enercon beslutat betala till de fyra byar som berörs. I den gamla skolan samlas de portugisiska och tyska vindkraftrallarna som bor i barack-hotellet intill. En verksamhet som man kan ställa sig frågande inför, men det går ju an så här års. Mer om det senare.

Ola Johansson
Centerpartiet


Inga kommentarer: