torsdag 18 april 2013

Öland - ett avlångt världsarv och välskött sommarland

Begav mig österut i måndags (den 15 april) så långt man kan komma torrskodd till en plats dit man borde komma oftare – Öland. Två kommuner hade bett mig komma Mörbylånga med södra udden och Borgholm med den norra. Hade förväntat mig att få en gemensam bild med en byggbroms som var likadan på hela ön, men icke så.

Mörbylånga

Precis söder om brofästet ligger Färjestaden som är Ölands mest expansiva ort. Den räknas som en förstad till Regionhuvudstaden Kalmar. Det är ju raka spåret över Ölandsbron så är man där! Mörbylånga växer med 1 % om året och behöver hyresrätter för de unga av enklare sort, medan de många barnfamiljerna gärna skulle kunna tänka sig att bo i nyproducerade villor, men bolånetaket hindrar dem, menar Sven-Olof Karlsson, ägare till byggföretaget MASO som sätter upp A-hus.

Många löser det genom att säga att deras kontantinsats består av "eget arbete". De lämnar andra våningen oinredd och då går banken med på lånet. Man kan fråga sig vad nyttan är med en regel som är så lätt att kringgå och ur vanligt det är att man löser det på detta sätt. Vi vet att hustillverkarna efterhand utvecklar metoder för att lösa det för sina kunder. Dessutom är det ju tydligt så att Sveriges småorter och landsbygd får lida för storstadsbornas försyndelser när det gällt att överbelåna dyra bostäder.

Med en tillväxt på 100 – 140 personer varje år behövs en planberedskap på 250 bostäder färdiga att sätta igång och cirka 500 i "röret". Samhällsbyggnadschefen Marie-Kristin Svensson på kommunen är bekymrad över att det är svårt att ha kontroll över processen, när oförutsägbarheten i överklaganden gör att saker och ting kan ta tid och syftet verkar vara att trötta ut.

Ofta är det inte de bofasta som klagar, utan de som bara bor här några veckor om året, säger Bostadsbolagets vice ordförande, Gunilla Karlsson, C med en suck. En "normal" planprocess tar 3-4 år och okynnesöverklagas den kan det ta 5-6 år.

Har Plan och Bygglagen blivit enklare, ja det är inte lätt att svara på. Mer och mer måste petas in i detaljplanerna och det låter sig inte göras utan mer personal på plankontoren. Dessutom är det ofta så att länsstyrelsen och andra statliga myndigheter påför krav. Det sker inte sällan i samband med en mindre planändring, vilket gör att även enkla saker kan bli oerhört komplexa.

Utöver Länsstyrelsen är det Trafikverket, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som bråkar. Trafikverket kräver trafiklösningar som någon annan än de skall betala, eller så vägrar de bidra till trafiklösningar som skulle göra planprocessen skulle bli enklare. "Hela ön är ju snart uppgrävd" säger Centerpartiets gruppledare Hans Sabelström och syftar på ständiga arkeologiundersökningar som måste göras, även där det redan borde vara känt vad som döljer sig under marken. Även här kommer det på räkningen för de som ska bo och han efterlyser en ordning där staten bekostar grävandet. Öland är ett världsarv, fullt av fornlämningar och det är frågan om dagens Ölänningar ska betala för det.

Borgholm

Borgholms kommun har höga fastighetspriser och nya tomter kan kosta 2 – 2,5 miljoner. Det är inga fattiga människor som investerar i sina fastigheter vittnar Byggaren Robert Nilsson Byggfirma Folke Nilsson AB. Det är sommargästerna som står för huvuddelen av hans intäkter och ROT-avdraget bidrar i hög grad till det som ger hans personal sysselsättning och de ytterligare 100 mindre byggföretagen på Öland. Byggavtalet skapar svårigheter då det krävs att byggherren har kontroll på varje led och deras löneinbetalningar ända till det sista ledet.


Sandviksklint - ett område bestående av arkitektritade drömhus.
Robert och hans byggprojekt kan ses i TV8 - Hustoppen på måndagar. Där de mest extrema och påkostade byggena står i fokus. Många finns på Öland, inte minst Kronprinsessan och prinsens sommarvistelse vid Solliden.

Det finns förväntan på ännu högre priser. Många "ligger på planer" i förväntan att fastighetspriserna ska öka än mer. Det är ett bekymmer. VA-saneringar brukar ge möjlighet till planläggningar, framförallt resulterar det i fler kök och toaltettinstallationer i sommarstugorna. Brist på VA-ledningar är annars inget problem på Öland. Här finns 14 mil VA-ledningar, bara i Borgholm (Sveriges längsta) och enskilda avlopp är med hänsyn till Östersjöns vatten och praktiska problem med att få ner tankar, i princip omöjligt.

Även Borgholm har dåliga erfarenheter av "Sveriges värsta Länsstyrelse". Det som framställs i Riksdagsbeslut som lättnader för kommuner är lika med hårdare kontroller från staten. Dessutom så är de väldigt petiga med formalia och meddelar upphävande av deltaljplaner, bara för att dateringen i en utställningshandling råkade bli fel. Själva kan de begå hur många fel som helst i sin handläggning utan att det får konsekvenser. Strandskydd träder in om ett områdes ändamål ändras från verksamheter till bostäder. Det är märkligt!
 
Lisbeth Lennartsson, C
Centerpartiets Kommunstyrelseordförande i Borgholm, Lisbeth Lennartsson, sällar sig till de övriga kommunpolitiker som hoppas på en förändring under ny landshövding i Kalmar län.

Borgholm är en av få kommuner i landet som inte har något allmännyttigt bostadsföretag, istället har det kommunägda energibolaget byggt en del bostäder. Många privata fastighetsägare har hyresrätter att erbjuda och dessa förmedlas av den privata förmedlingen Bo på Öland.

Sammantaget är det positivt om Länsstyrelsens roll renodlas och att överklaganden sker till Mark- och Miljödomstolarna istället för till Länsstyrelsen. Idag vågar de inte lämna klara besked i samrådet, eftersom de måste stå för dessa vid ett eventuellt överklagande.

Många intryck sammanfaller. Kritiken mot länsstyrelsen, mot Trafikverket och arkeologin är den samma. Plan och Bygglagen är inte enkel på det sätt man kunde önska, utan leder till merarbete på plan- och byggavdelningarna i båda kommunerna. Öland är kanske inte unikt med så många fastighetsägare som inte är bofasta, men påtagligt aktiva är de. I ett fall var det 30 överklaganden, varav 24 var från sommargäster.

Nästa anhalt blir Arboga på onsdagen den 17 april och därefter Örebro, den 22 april och sedan Leksand, med stopp i Lindesberg på vägen samma kväll.

Bostadsturnén fortsätter och på tisdag ska jag intervjuas i medlemstidningen C.

Ola Johansson
Centerpartiet


Inga kommentarer: