torsdag 7 mars 2013

Vart tar de gamla Nykvarnsborna vägen? - Till Strängnäs!!

Nykvarn bröt sig loss från Södertälje 1999 efter en folkomröstning, några år efteråt blev Nykvarnspartiet det största och tog över KS-ordförandeposten. För mig som sett lokala partier arbeta hemma i Kungsbacka blir detta en annan bild av lokalpolitiken. Det är egentligen inte det som gör Nykvarn speciellt, men brytningen med Södertälje har präglat utvecklingen sedan dess. Med knappt 9.500 invånare är det inte någon stor kommun. Med en knapp halvtimma till Stockholms Central borde kommunen ha en sällsynt dragningskraft på inflyttade och en stark expansion. Så är inte fallet.

VD:n för det allmännyttiga bostadsföretaget NYBO var tidigare Kommunstyrelsens ordförande för Nykvarnspartiet och utstrålar stark drivkraft, trots att utmaningarna är stora. De 600 lägenheter som följde med vid skilsmässan från den stora kommunen i söder var illa underhållna och kassan tom.

Kommunen har gett bolaget friare tyglar och i ägardirektivet har de skrivit in att det får lov att sälja delar av sitt bestånd och även bygga och sälja bostadsrätter, allt för att få in ett kapital att investera i nybyggnation och upprustning. Nyligen gjorde man upp med en privat fastighetsägare att sälja av hela centrum, utom kommunhuset och biblioteket. Tvärtom är möjligheten att blanda upplåtelseformerna den enda vägen att leva upp till ägarens direktiv, att kunna med god ekonomi utveckla bostadsbyggandet.

Det finns en del paradoxer. Trots den lilla befolkningen står det 1500 aktivt sökande i bostadskön, men befolkningstillväxten är låg, vissa år noll, andra en ökning med upp emot 4 %. Lite ryckigt kan man tycka.

Villaboendet är klart dominerande. 70-80 % bor i villa, många äldre. De skulle kunna stanna kvar i kommunen, men försvinner till andra ställen i Stockholms län - Strängnäs, till exempel. Varför vill NYBO gärna veta och försöker på olika sätt bygga bostäder som är attraktiva att flytta till när barnen flugit ut, för att på så vis frigöra deras villor till barnfamiljer. Kommunens planberedskap är inte riktigt i takt med bostadsförsörjningsprogrammet och det finns byggbromsar lite här och där. Överklaganden och bristande kapacitet hos kommunens planavdelning är är ett par, dåligt intresse från de större byggbolagens sida att komma till Nykvarn är ett tredje.

Nykvarnsborna är inga fattiglappar och befolkningsstrukturen påminner inte mycket om hur det ser ut i Södertälje. Det finns potentiella hyresgäster som inte skulle backa för att betala en högre hyra för en kvalitetsmässig bra bostad, med hög standard i ett attraktivt läge. Det är ganska likt min egen hemkommun Kungsbacka, fast med en bråkdel av storleken. Området "Karaffen" består av ett antal "miljonprogramslimpor" med tre våningar från 60-talet. Dom kommer att rustas upp ordentligt, samtidigt som ett par punkthus på hela 6 våningar (?!) kröner utsikten.

Det är ett projekt!

Ett annat är också väldigt intressant! Nykvarn tar sin del av ansvaret för att få fram studentbostäder. 2010 Köptes några modulhus in ifrån Solna. De står ännu kvar vid Karolinska som paradoxalt nog också är i behov av studentbostäder. Nu ska de plockas ner och flyttas till Nykvarn, där de skall rustas för studenter och ungdomar, samt några ensamkomande flyktingbarn.

Hur klarar NYBO diskussionen med Hyresgästerna när hyrorna behöver justeras upp?! Samverkan med kunderna, även om det är genom Hyresgästföreningen är viktigt i alla lägen. Samverkan med de kommunala tjänstemännen gör att planprocessen fungerar smidigt. Det är också modellen för att undvika okynnesöverklaganden, säger Ann Johansson, VD och före detta Kommunstyrelseordförande i Nykvarn. - Kommunen med den djärva och kaxiga devisen "Ung, vild och vacker".

Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: