lördag 10 november 2012

Tanke i tusch om "höga herrar" och vindkraft

I torsdags kom det första numret ut av tidningen "Du & Jag", en reklambilaga till KungsbackaNytt, med ett jornalistiskt innehåll som speglar Centerpartiets syn på utvecklingen i Kungsbacka, Halland, Sverige och Europa. Ett stående inslag kommer mina "tankar i tusch" att bli på tidningens baksida. Den första karikatyrteckningen föreställer Byggnadsnämndens ordförande och viceordförande, när de försöker kontrollmäta ett vindkraftverk som dessvärre är mer omtalat än det är färdigbyggt. Här är bilden och texten:


För sju år sedan söktes bygglov för ett vindkraftverk vid Frillesås - ”Viktorsson´s”. Efter många och långa turer beviljades bygglov för det verk som ursprungligen var tänkt, ett med 1,8 MW effekt och en totalhöjd på 140 meter, sedan Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljat Råö prövnings-tillstånd. När den sökande på rekommendation av leverantören på nytt ansöker om att få sätta upp ett effektivare verk om 2-3 MW och en totalhöjd som är 10 meter högre, säger BN:s ordförande Lars Stranne (m) och viceordförande Alf Olofsson (s) nej. 

Viktorsson har ett giltigt bygglov för ett 140-metersverk, men nekas av Byggnadsnämndens Arbetsutskott uppföra ett på 150 meter eftersom ”det strider emot kommunens översiktsplan för vindkraft”.

-Dumt, petimäteraktigt och dessutom felaktigt, är tecknarens kommentar. Det skulle vara roligt at se dem kontrollmäta det!
 
 
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: