måndag 12 november 2012

Man borde väl vara tyst om RUT, men..

RUT-avdraget är en av de mest lyckosamma reformer som införts när det gällt att skapa nya arbeten, främst åt de som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en anställning med schyssta villkor (inte svart) och rätt till social trygghet, pensionsavsättningar m.m. Det har i många fall givit fler möjlighet att få en hjälp med saker hemmet som tidigare bara varit förbehållet sådana som har en hög inkomst. Jag har träffat många företagare, anställda och köpare av RUT-tjänster och har mött deras oro för att avdraget skulle blivit borta i och med föregående val, då vänstersidan lovade ta bort detsamma. Förhoppningsvis har de lärt sig något.

ROT-avdraget har haft samma effekt. Svarta jobb har blivit vita. Det har räddat många kvar i byggbranschen som annars riskerat arbetslöshet och det har satt fart på husrenoveringar och måleriarbeten hos många av dem som inte riktigt haft den ekonomiska förmågan tidigare, eller helt enkelt varit för snåla (som jag, bytte tak på villan 2009). Nu ser jag att ROT-avdrag föreslås för upprustning av hyresrätt. Man menar att villaägare skall jämställas med boende i flerfamiljshus. Där finns en tankelapsus. Fastighetsägare har redan idag rätt att göra avdrag för underhåll av den egna fastigheten, renoveringar och tillbyggnader som kommer lägenhetsinnehavaren till godo. Vi får en dubbel avdragsrätt. Visst ska man gynna företagare, men man skall väl inte överdriva. Därför kommer vi att säga nej till det i debatten om bostadspolitiken senare i höst när budgeten klubbas och de motioner behandlas som skrivits på området. Allting behöver inte vara bra för att det kallas ROT, eller RUT (HUS-avdrag är samlingsnamnet).

För Centerpartiet som ursprungligen kommit med grundidén till RUT-avdraget är det naturligt att fortsätta att utveckla konceptet och fortsätta lösa liknande problem på arbetsmarknaden, med trygga anställningar, nya företag i nya branscher och dessutom möjligheter för många att få en hjälp de tidigare inte kunnat få. RIT-avdraget är ett utmärkt förslag. Det räcker ju att bara gå till sig själv för att inse att det finns oändligt mycket att göra för den som kan starta ett företag som ger support åt den som vill installera digital-TV, bredband eller få bort otäcka virus som angriper hårddisken emellanåt. Mera RIT till folket (och det säger jag inte bara för att jag gillar att rita :))!)!

Men ibland blir det inte så bra och då måste man få lov att säga ifrån. Jag anser att vi i Centerpartiet gått över gränsen när vi föreslår möjlighet till RUT-avdrag för läxhjälp! Ja, så är det! Kan inte hjälpas. Jag tycker inte att det går att jämföra rätten och möjligheten att klara av studier med rätten och möjligheten att få sina fönster putsade, eller staketet målat. Ansvaret för barnens skolgång har föräldrar, alldeles oavsett deras ekonomiska förmåga och skolan, givetvis, till vilken vi tilldelar resurser och ställer krav, som borde innebära att alla barn får möjlighet att lämna grundskolan och vara behöriga för vidare studier. Inom gymnasiet finns sedan vägar som ger högskolebehörighet och/eller en yrkesutbildning så att alla, oavsett varifrån de kommer, har en god grund inför vuxenlivet.

Säkert är det så att vi redan idag har många föräldrar med hög inkomst och framförallt hög utbildningsnivå som kan ge sina barn betydligt bättre förutsättningar än många andra. Det försprånget kommer de att ha kvar, oavsett skattereformer. Vi har också sådana som själva har liten eller ingen inkomst alls (de kanske själva studerar) men som ändå förmår och vill motivera sina barn att studera och skaffa dem dessa möjligheter. Eftersom de inte har någon inkomst kan de inte göra avdrag, eller så har de redan intecknat sin avdragsrätt med annan RUT-, eller ROT-tjänst som de haft svårt att avstå ifrån. Vi vill ha ett samhälle där vi tar tillvara möjligheten hos alla barn. Jag vill inte ha ett samhälle där inkomst systemmässigt ger fördelar åt vissa i så grundläggande frågor som rätten till grundskola och godkända betyg, eller där föräldrar i sin självdeklaration bestämmer utfallet av de egna barnens skolgång.

När vi som i dagens SvD - Brännpunkt talar oss varma för ett RUT-avdrag för läxhjälp exkluderar vi några från något som andra kan göra och vi gör det med hjälp av inkomstskillnader. Där går gränsen för mig. Gillar't inte!

"Rutavdrag för läxhjälp är odelat positivt", säger riksdagskollegan Annika Qarlsson. Jag delar inte den uppfattningen.

Ola Johansson
Centerpartiet

1 kommentar:

Politisk Debatt sa...

Hej Ola,

Jag håller med dig i detta. Min grund för det är att jag tycker det känns vara fel att samhället främjar ojämlikhet i utbildningsfrågor, vilket blir resultatet med detta förslaget. Tvärtom tycker jag samhällets bidrag skall vara att sträva efter att främja jämlikhet i utbildningsfrågor. Jag hittar inget på Centerpartiets webbplats som tar upp detta med läxhjälp och RUT.

Jag är positiv till RUT eftersom jag tycker det är positivt att samhället bidrar till att främja affärsverksamhet vad gäller tjänster. Om RUT skall vidareutvecklas så tycker jag RIT är en bra vidareutveckling.