torsdag 27 september 2012

Bryggrätt och kommunala övergrepp

Genom mail från en privatperson kom det mig till kännedom att Lidingö kommun genom sitt fastighetsbolag Lidingö Stads Tomt AB, fråntar hävdvunnen rätt som dessutom dokumenteras i köpeavtal, att nyttja brygga. I ett brev till fastighetsägaren 2007 hävdar kommunen att deras bryggrätt sägs upp, eftersom den inte kan styrkas i handlingar. När fastighetsägaren sänder in dessa blir svaret att det ändå inte spelar någon roll, eftersom alla nyttjanderätter ändå sägs upp.

Strandskyddsfrågor diskuteras livligt och det är en medalj med två sidor. Å den ena ett starkt exploateringstryck där det bland annat gäller att tillgodose rätten att med stöd av allemansrätten komma till och vistas på stranden, parat med fastighetsägares hävdvunna rätt att också nyttja stränder och bryggor för båtliv och bad. Å den andra, ett hårdnackat motstånd från Länsstyrelser att godkänna LIS-områden och bostadsbyggande i inlandet om det sker vid ett vattendrag.

Jag brukar säga att människor valt att bosätta sig strandnära i ungefär 50 000 år, men de senaste 50 har det inte varit tillåtet, eller förbehållet de som redan gör det.

Exemplet jag inledde med påminner om det som fastighetsägare i bland annat Särö råkat ut för. Det här verkar ändå oacceptabelt.

Det inspirerar mig att aktualisera en motion som lades 2009 av Anders Åkesson och Lennart Pettersson (c) om Bryggrätter - rättigheter och ersättningar. Den kommer att läggas på nytt och behandlas i Civilutskottet under kommande år. Det ser jag fram emot.

Nu vill jag på detta sätt uppmärksamma frågan och uppmana fler som känner att ägande- och nyttjanderätt har inskränkts hör av sig så det går att påverka i frågan. Riksdagen tycker i svaret på ovanstående motion att det är ett problem och att det bör uppmärksammas, dock utan att föreslå någon åtgärd. Kanske det går att få en ändring.

Ola Johansson

Inga kommentarer: