onsdag 4 juli 2012

Energi att klara tredje dagen

Hemkommen till Kungsbacka efter den tredje dagen under Almedalsveckan. Dagen började med en hurtfrisk löptur tillsammans med riksdagskollegorna Roger och Anders. Rundan runt Ringmuren och förbi hamnen hem blev knappt 6 km, men tillräckligt för att känna sig lite piggare lite tidigare. Det behövdes eftersom dagens debatt med paneldeltagande var tidigt. Redan kl 08.30 i Teaterskeppet, förtöjt nere i hamnen.
Vem hade trott att det skulle vara så stor publik så tidigt? Båtens sittplatser var fullsatta och det betyder nog cirka 100 personer. Vilka det var som stod bakom rubriken "Energispektrum" framgår av bilden. Ett stort antal branschorganisationer och energiföretag, samt Svensk Energi som jag medverkade hos under måndagen också. Den här gången var det ett bredare grepp på energifrågan vilket gav utrymme att diskutera allt från kärnkraft, vind och annan förnybar energi, energi till trafik och transporter, energieffektiva hus etc.

Inledde gjorde den ny generaldirektören för Energimyndigheten, Erik Brandsma. Han gick så långt att han var var tydlig med att han såg kärnkraft som en övergång till 100 % förnybart och gav ett allmänt intryck att vilja förändra energisystemen och utmålade en framtid med smarta nät som även kan lagra energi från vindkraft för att sedan fördela den dit den behövs. Sedan beskrev branschorganisationernas VD:ar, Kjell Jansson, Svensk Energi, Annika Helker-Lundström, Svensk Vindenergi, Anders Mathiasson, Energigas och Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärvärme, framtiden för sina respektive energislag. Sammantaget beskrev de en framtid som var ljus, när det gäller att klara förörjningstrygghet och hållbarhet, eller åtminstone koldioxidneutralitet.

Därefter beskrev Greenpeace, Isadora Wronski, väldigt forcerat hur de såg på framtiden utifrån en rapport som finns att hämta på www.energyblueprint.inf.

Fem politiker äntade scenen den sista timman. Det var Cecilie Tenfjord-Toftby, M. Kent Petersson, V, Börje Westlund, S, Lars Isovaara, SD, Lise Nordin, Mp. Samtliga dessa energipolitiska talespersoner i Näringsutskottet som hanterar just energipolitiken. Och sp var det ju jag då, som bostadspolitiker, med ett stort intresse för energipolitik. Det är svårt att sammanfatta debatten. Oppositionen spretar enormt, medan Alliansen (åtminstone när inte Fp deltar) försöker hålla en enad front. Frågorna från publiken gav inspelen till debatten som började med kärnkraft, gick över till vind, biogas, energieffektiva byggnader och vattenkraftens inverkan på den biologiska mångfalden och fiskvandringsvägar. Det finns en förväntan på besked och det förvånar mig. Regeringen har gjort en överenskommelse som är historisk och sätter förutsättningar och villkor för kärnkraften, vattenkraften och de förnybara energikällorna, som berör en fossiloberoende transportsektor och våra klimatmål. Ändå menar man att vi inte är tydliga nog. Dessa invändningar kommer förstås främst från de som hoppas att villkoren för ny kärnkraft ska förbättras och dessutom från de som skulle vilja att attityden emot kärnkraften blev ännu restriktivare än den är och snabbavveckla Hur man än vänder och vrider på saken är ändan riktad mot någon.

Jag fick i vart fall in några bra inlägg i varje debattomgång och dessutom hela slutordet. Kan inte vara annat än nöjd med denna sista insats i Almedalen 2012. Här en länk till Energispektrum, där det sannolikt snart kommer att läggas upp en film från hela evenemanget.

På vägen därifrån hann jag med att gå en sväng och tala med folk, bland annat Ekstas förre VD, Lars Tirén som skulle delta i ett annat energiseminarium, tillsammans med Centerpartiets Roger Tiefensee. Centerpartiet hade satt upp sin infocentral under dagen inför vår dag, fredagen. Dessutom lanseras den nya webbplatsen, med den ndelvis nya grafiska profilen. Snyggt, eller inte? Kolla här!

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: