måndag 4 juni 2012

Om värden och världen

Titta längst upp till höger
Fick idag i Halmstad återstifta bekantskapen med den här tankeväckande och pedagogiska bilden från www.worldvaluessurvey.org som visar hur olika stater och världsdelar står sig i förhållande till värden som staten, religionen och familjen. Den får oss att tänka på om det är rimligt att begära att någon ska förstå och anpassa sig till vår sekulariserade och socialiserade ordning. Det som man också bör tänka på att vår "utveckling" mot extrempositionen, som det mest individualiserade (icke familjecentrerade) och sekulariserade (icke religiösa) staten i världen, har skett inom löpet av en generations livstid.

Jag kom i kontakt med ABF:s folkbildningsprojekt "Det goda livet" i Andersberg, Halmstad, där jag tillsammans med några av de övriga ledamöterna på "hallandsbänken" fick träffa ett 40-tal aktiva kvinnor med ursprung från länder i hela världen. De var delaktiga i ett arbete där de får möjlighet att utveckla sina kunskaper och dra nytta av dessa i ett entreprenörskap, som i sin tur gör dem mera medvetna om hur vårt svenska samhälle fungerar och hur man blir framgångsrik genom att brygga över gapet mellan värdena, "familj" och "staten" och kan hantera problem som uppstår i konflikten mellan intressena. Ett exempel på det är hedersrelaterat våld, missbruk, utanförskap och subkulturers uppträdande.

Något för fler att besöka som vill se exempel på vad kraften i människor kan åstadkomma när den bygger på att ta tillvara gemensamma intressen och utvecklas tillsammans. Utan att döma och fördöma det som kommer inifrån och från traditioner och istället utgå från det som den naturligaste saken i världen.

Låt oss inte glömma att även Sverige varit ett land vars befolkning och människors livsval och handlingar styrts av kyrkan och familjetraditioner, för inte alls länge sedan. För mindre än 100 år sedan kunde man finna Sverige bland de länder som idag ligger mitt i värderingskartan.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: