söndag 3 juni 2012

Omvald som ordförande för Hela Sveriges folkrörelse - BR

Bygdegårdarans Riksförbund höll sin förbundsstämma under helgen, i Säffle. Värmlandsdistriktet stod som arrangörer av en stämma som innehöll allt från kultur av olika slag, till kulinariska inslag och annat som är kul. Viktigta strategiska diskussioner om hur vi bäst vårdar det starka och välkända varumärke som Bygdegårdarna utgör. Vår roll är att utgöra den fasta formen för det som är "kittet" i Civilsamhället, som garant för den lokala demokratin och det goda samtalet, som spridare av kultur i olika former. Även diskussioner om hur vi bäst rustar upp och underhåller vår värdefullaste tillgång, lokalerna som förvaltas av 1414 stycken bygdegårdsföreningar. Vi är den folkrörelse i Sverige som vuxit under längst tid, ända sedan 1973. Förbundet bildades 1944.
Själv känner jag mig hedrad över att ha blivit omvald av de 120 ombuden från hela landet och ha förmånen att under ytterligare ett år få leda denna organisation av idellt arbetande, glada, kreativa människor i alla åldrar. Vid förra stämman i Västerås nyvaldes jag i min frånvaro. Vi firade en familjehögtid dessa dagar. Den här gången fick jag vara med från början till slut och det ger mig en ännu bättre känsla för förbundet nu när vi går in i ett nytt verksamhetsår, där jag hoppas att den positivia utvecklingen, vad avser medlemsutvecklingen kan fortsätta. Det finns mörka moln! På många orter har den negativa befolkningsutvecklingen gått så långt att det är svårt att hyra ut med lönsamhet och kraften att erbjuda en egen verksamhet som lockar ny publik börjar sina och det är svårt att få ihop en styrelse.

Å andra sidan kommer nya medlemmar till oss hela tiden som attraheras av vår förmånliga försäkring och lockas ingå i en riksorganisation som ger styrka och erfarenhet från med-medlemmarna. De tar tillvara det stöd som erbjuds att ansöka om stöd från Boverket för att bygga ut, upprusta och modernisera. Stöd från Boverket villkoras med ett berslut från kommunen med finansieringslöfte med 30% för att de ska betlala sin andel 50%. Kommunernas välvilja och benägenhet att vända sig till Bygdegårdarna och andra samlingslokaler, så vi kan medverka i den lokala utvecklingen är något annat vi diskuterat mycket. Min egen hem-kommun Kungsbacka har ett bra regelverk med generösa möjligheter till driftsstöd och investeringsbidrag. Andra kommuner ger inget stöd alls, eller villkorar sitt bidrag med att föreningarna höjer priserna för uthyrning, medan kommunen själv i välmening upplåter lokaler gratis. Så kan det gå till.

Detta ska vi ändra på genom att synliggöra vad det betyder för Sverige att Civilsamhället bidrar med 6 % av BNP och att de ideela insatserna värderas till 80 miljoner kronor. Utan dessa insatser skulle välfärden raseras i vårt land.

Tack för stödet, Bygdegårdarnas Riksförbund!

Ola Johansson

Inga kommentarer: