onsdag 16 maj 2012

Sanningen måste fram SD

Idag läser vi Fredrik Hansson, Centerpartiets klarspråk och svar på Sverigedemokraternas tilltag att dela ut flygblad i Förlanda och Gällinge i syfte att misskreditera Centerpartiet och enskilda företrädare med ogrundad kritik och antydningar om egenintresse i vindkraften. Nu känner jag Förlänningar, Idala- och Gällingebor såpass väl (jag har ju levat halva mitt liv där) att jag utgår från att detta snarare undergräver förtroendet för Sverigedemokraterna, än strärker deras trovärdighet i dessa bygder. De må ha ett visst stöd hos vissa, men det betyder inte att de som bor där saknar förmåga till kritiskt tänkande och att de inte känner igen en lögn när de hör den. Ansvarsfulla, kritiska och kloka väljare är det som till slut kommer att mota bort det utvecklings- och främlingsfientliga partiet från såväl kommunfullmäktigeförsamling och Riksdag. Det kan komma att dröja ett tag, men till slut skall det lyckas. Men för säkerhets skull och för att ingen tvivel skall råda så är det på sin plats att Mattias From, Tord Brynielsson och Dag Windefjord lägger korten på bordet och presenterar bevisen. Vi är beredda att höra sanningen och se de anklagande i vitögat.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: