tisdag 1 maj 2012

Invigningstalet så som det var förberett

...men innnan jag klipper in det så vill jag nämna några ord om invigningsceremonin lite tidigare idag. Det var ganska mycket folk, bland annat en busslast från Skaraborg och Ledsjö Vind som äger ett av verken. Bland de inbjudna fanns många kända personer från Energibranschen och många av de lokala förkämparna för vindkraften i Kungsbacka. En imponerande uppställning från Varberg Energi med såväl moderat ordförande, Per Fåhréus och styrelseledamöter. varberg Energi är delägare i ett av verken och VD:n Carl-Arne Pedersen var en av talarna. När det gäller inbjudna representanter från Kungsbacka var det mer tunnsått. Socialdemokraterna hade sin egen högtid att tänka på och Centerpartister, respektive Miljöpartister fanns det några, men var höll de andra hus? Denna vårfina dag när en av de största företagsinvesteringarna någonsin i Kungsbacka invigdes symboliskt genom att en flaska spansk Cava krossades mot pelaren till Verk nummer ett, som därmed fick namnet "Add-el" (se bild längst ner). Verken är ju av spanskt fabrikat, Gamesa. Frånvaron talar ett tydligt språk och säger oss att det finns politiker som fördrar att ta skydd när de blåser framför att utnyttja kraften för att föra saker och ting framåt. Dessvärre var frånvaro också något som kännetecknade pressen. Det torde väl intressera någon Kungsbacka-läsare att få ta del av en händelse av stor symbolisk betydelse, men som inte varit avsedd för fler än de särskilt inbjudna och berörda. En del av oss samlades för övrigt efteråt i Fjärås Bygdegård för ett förberedande möte inför bolagsstämman i Bräckan Vind AB som äger rum i juni. I sammanhanget bör triventus försäljningschef Per Carlsson, boendes i Åsa lyftas fram. en stor vindkraftsfantast, vars ögon tårades mer än en gång idag.

Här kommer talet så som det var föreberett och i huvudsak framfördes: (klipper in några bilder från ceremonin)

"Det ska erkännas att jag inte är den sorten som har sinne för att argumentera med hjälp av statistiska uppgifter och resultat. Något som energipolitiken är full av. Ivar Franzén min företrädare som många känner var Energipolitisk talesperson och han var expert på dessa under sin tid.
För ett och ett halvt år sedan var jag ny i Riksdagen och skulle stötta vår Näringsminister Maud Olofsson i kammaren där hon fick frågor om vindkraften av en opposition som var missnöjd med utbyggnadstakten. Då, 2010 var vi stolta över kunna säga att 3,5 TWh vindkraft producerades. Idag är den siffran 7,7 TWh och vi är mycket nära att redan nu nå upp till Regeringens mål för 2015 på 10 TWh.
Hur man än vrider och vänder på siffrorna måste de tolkas så att vindkraften är på frammarsch. I Sverige beräknas vindkraften öka till 11 Terawattimmar under 2013 och det betyder att Regeringens mål för 2015 överträffas med råge redan nästa år.
Den roligaste jämförelsen är ändå den från i julas, som säger att vindkraften under 2011 producerade mer el än en av vår tio kärnreaktorer i genomsnitt producerar på ett år. I praktiken betyder det att Barsebäck I och II ersatts av ny vindkraft.
Nya produktionsrekord slås i takt med att nya moderna verk som dessa installeras – nästan ett varje dag. Och idag är det dags att ta fyra stycken i bruk här i Kungsbacka, på Dal 1:1 vid Skärsjön mellan Fjärås och Gällinge.


Så länge jag har varit politiskt engagerad, snart 35 år, har energifrågor engagerat mig. Det ska erkännas att mycket av debatten har gått ut på att säga ”Nej Tack” till det ena, eller det andra.

Det är först nu sedan vi fått en energipolitik som är långsiktigt stabil och som kombinerar försörjningstrygghet, med högt ställda klimatmål som vi kan se resultat som det här. Att riva upp och omförhandla den skulle ingen vinna på. Det är ett budskap som jag vill skicka till de som hoppas på något sådant.

Över 2000 vindkraftverk har byggts i Sverige. 380 Stycken av dem bara under 2011 och bland dem de första fyra här i Kungsbacka kommun, som jag får vara med och delta i invigningsceremonin för.

Det känns hedrande för mig personligen och får väl ses som ett erkännande att det man kämpat för varit en god sak.

Jag vill därför tacka Gåsevadholms Fidiekomiss och Friherre Carl Silfverschiöld och Triventus AB för att jag ombetts komma hit, nu som Riksdagsledamot för Centerpartiet.

Som före detta kommunalråd i Kungsbacka är det andra minnen som väcks. Under den tid då den översiktsplan för vindkraft utarbetades och förhandlades, för att helt nyligen antas i bred enighet av Kommunfullmäktige har jag varit delaktig i den politiska diskussionen och samrådet med kommuninnevånare.

Planen som det arbetats med under minst fyra år, förväntas peka ut förutsättningarna för dem som vill gör bruk av de unika förutsättningar som finns i Kungsbacka för vindkraft. De har väntat länge och tålmodigt på att kunna gå vidare och här förverkliga investeringar på miljardbelopp, sedan konflikten med rymdobservatoriet Råö klarats ut i domstol.

Idag skall vi nog mest vara glada för att just det här projektet kunnat genomföras utan någon politisk inblandning från Kungsbacka kommun och det godtycke som kännetecknar tillämpningen av översiktsplanen i beslutsprocessen kring ett annat vindkratsprojekt, i Idala och Förlanda några kilometer härifrån.

Jag vill inte ge upp hoppet utan vädjar istället till de partier som har beslutet i sin hand att ta sitt ansvar för gjorda överenskommelser och säga ja till att Ulvås prövas enligt Miljöbalken. Det kommunala självstyret är viktigt, men det får inte missbrukas, för då kommer vi i Riksdagen sannlikt på goda grunder, vilja avskaffa den vetorätten.

Carl Sifverschiöld i mitten med hustru Maria Fredriksson och kraftverkstillverkaren Gamesas Sverigechef.
De här fyra, 100 meter höga Spanska skönheterna av fabrikatet Gamesa, kommer att bidra till EU:s klimatmål att 2020 ska 20 % av elanvändningen täckas med förnybar produktion. De kommer beroende på hur man räknar att förse 9 000 hushåll/lägenheter i Kungsbacka med hushållsel och tillsammans med övriga nya investeringar i vindkraft att bidra till lägre elpriser i Södra Sverige (elområde 3).

För mig som är aktieägare i Bräckan Vind AB kommer det förhoppningsvis att bli en god affär.

Men det är inte det viktigaste idag. För mig är det en större sak att Kungsbacka med dessa fyra verk blivit en av Sveriges 154 vindkraftskommuner och att dessa öppnar ögonen på dem som ännu ser med misstro på vindkraften och hellre ser svårigheter än möjligheter.

De visar att rymdforskning som syftar till att ta reda på hur gammalt vårt klot är kan samsas med sådan teknik som gör det möjligt för samma jord att kunna åldras med oss.

Med de goda förutsättningar som finns för vindbruk i Norra Halland och det folkliga stödet som finns för ett hållbart samhälle bland Kungsbackas innevånare hoppas jag att vi om inte redan i morgon, så åtminstone inom de närmaste åren kommer att få se fler investeringar i vindkraft.

När det blåser friskt bygger en del vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar.

Grattis Kungsbacka till dessa väderkvarnar!"

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: