torsdag 26 april 2012

När kommer Per Ödman att få inviga vindkraft?

På tisdag är det första maj och efter alla vårtal kommer Kungsbackas Socialdemokrater att tåga under smattrande fanor. Frågan är hur stor andel av de 2300 inbjudna som sluter upp. Blir det 1 % eller 10%-igt utfall. Ja det beror väl på väder och vind.

Vind är något vi har i överflöd i Norra Halland. Vindkraftsinvesterare har väntat tålmodigt på möjligheten att komma igång sedan översiktsplanen antagits av Kommunfullmäktige. Man förstår besvikelsen sedan det visat sig att planen inte är värd mer än pappret den tryckts på, sedan två av de partier som deltagit i utarbetandet, Moderaterna och Folkpartiet gjort helt om och infört nya kriterier för hur vindkraften skall bedömas. Är det inte Råö som begränsar så är det ett obegripligt skydd av tysta miljöer som värderas. Hur ska de nu göra när inge plan finns för att vägleda dem i deras arbete, annat än vaga formuleringar om stråket längs E6.

Den gode greven Carls Sifverskiöld på Gåsedvadholm lyckades med bedriften att få byggnadstillstånd för de fyra stolta verken som pryder horisontlinjen mot Fjärås och Gällinge, när man åker söderut längs motorvägen. Dessa ska invigas medan Socialdemokraterna stretar i vinden och själv har jag fått förtroendet att förrätta själva invigningen och hålla invigningstalet. Det kommer att bli svårt att låta bli kritiken mot hur vindkraftsfrågan har hanterats i Kungsbacka. Men det räcker kanske att lyckönska den vänlige Sifverskiöld och vindkraftsföretaget Triventus avgående VD, Gert-Olof Holst till att ha lyckats med det som jag befarar ingen annan kommer att klara, nämligen att göra bruk av de goda vindar som träffar Kungsbacka och kunde givit förnybar el till 10 000 tals villor, lokala jobb och investeringar i kommunen.

Nu ska vi inte ge upp hoppet. Det finns fortfarande tid för hedersmannen och miljövännen Per Ödman att tala partikamraterna tillrätta. Kommunstyrelsen är ju dagen efter. Om han lyckas med det, eller upprepar vad han gjorde när Kungsbacka beslutade om gasbussar i stadstrafiken (röstar med C, emot partilinjen) så vågar jag lova att det kommer att bli han som får inviga nästa vindpark och varför inte den vid Ulvås mellan Idala och Förlanda. Ingen skulle bli gladare än jag och de 15 direkt berörda markägarna och de ytterligare 45 som på något sätt kan räkna med ersättning från de 45 miljoner som utlovats tillfalla bygden.

Nu läser jag i dagens GP att även Länsstyrelsen i Halland förordar mera vindkraft när de beskriver hur Halland ska bli renare. Känner inte politiken trycket och förväntningarna så måste vi som lagstiftare tänka om. Det kommunala vetot kan inte missbrukas på detta sätt om det ska få finnas kvar.

Ola Johansson
Centerpartiet

1 kommentar:

Anonym sa...

Carl Silfverschiöld är väl friherre? Inte greve.

/Greve von Räfst