torsdag 10 maj 2012

"Ingen kan göra allt..

..,men alla kan göra något". Så sade FN:s tillträdande vice generalsekreterare, Jan Eliasson på sitt föredrag på bransch- och intresseorganisationen Svensk Energis stämma i Varberg och tillade sedan "någonannanismen breder ut sig". Där tror jag att han citerade Centerpartiets förra partiledare Maud Olofsson, som ofta använde det för att illustrera att vi behöver mer entreprenörs- och initiativkraft i Sverige.

Det sättet att uttrycka sig har väldigt lite med dagens Socialdemokratiska retorik att göra, därför kan man undra i vilken utsträckning den gode Jan idag bekänner sig som Socialdemokrat. Han berättade mycket om sin bakgrund men inget om sin nuvarande politiska hemvist.

En för Kungsbackabor intressant sak som han valde att berätta om i sin inledning i Varberg är att hans mor stammar från Fjärås och att han som barn tillbringade somrarna i Förlanda och Gällinge. Detta är extra kul att höra, eftersom många av mina vänner och bekanta från Förlanda sagt detta, men ingenstans har jag hört eller läst honom säga det.

Lite senare idag besökte han Varlaskolans aula och talade för skolledare i Kungsbacka (min hustru bland annat). I morgon är det åter Varberg och Campus som gäller och jag får en chans att lyssna till hans inspirerande föredrag och osannolika erfarenheter igen, när han möter studenter kl 10. Kanske vill han också ta emot "Förlandaboken" som han kommer att erbjudas ett dedikerat exemplar av. Skulle passa i bokhyllan på hans arbetsrum i FN-skrapan. Vi har gemensamma bekanta och det är ju alltid en anledning till samtal.

Jag deltog i Varberg som en av fyra politiker i paneldiskussionen som leddes av Staffan Dopping. Jana Nilsson, kommunlaråd (s) i Varberg, Kent Persson, riksdagsledamot (v) och Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledmot (m). Vi diskuterade bland annat behovet av en bredare energiuppgörelse med fler partier i basen och ett nytt innehåll. Från Vänsterpartiet ville man börja med ett "vitt papper" och Stefan Löfvén har sagt att han vill låta analysera "vilket behov av energi vi kommer att få" innan han börjar diskutera. Som bekant har han en personlig uppfattning som Metallordförande som inte överensstämmer med vad hans partikongress beslutat.

Kan man gå till energisamtal med så osäkra förutsättningar? Nej! Den energiuppgörelse vi har är bred (den inkluderar alla fyra allianspartier från det kärnkraftskritiska C till det kärnkraftsvänliga Fp) och noga förberedd och förenar försörjningstrygghet med en satsning på klimatåtgärder och utbyggnad av förnybar energi. Den innehåller inte bara besked om kärnkraften, utan också ambitiösa effektmål för vindkraften, satsningar på fossilfri fordonsflotta och spelregler för energiproducenterna. Ska vi börja om från början blir det ju "hela havet stormar" och en väldigt lång väg fram till ett osäkert mål, som garanterat inte kommer att göra alla nöjda som idag efterfrågar denna breda överenskommelse. Detta var ett av de besked jag gav idag om Centerpartiets och Alliansens hållning i aktuella energifrågor.

Idag går Centerpartiet genom Annie Lööf och Michael Arthursson (en annan Kungsbackason) ut på SvD-Brännpunkt och föreslår ett samarbete med Miljöpartiet om arbetsmarknadspolitiken och infrastrukturen. Det kanske är de som ska utgöra första steget i en bredare energiöverenskommelse. På frågan som ställdes flera gånger till mig blev svaret "En bredare politisk bas för den energiöverenskommelse vi har skulle inte skada, tvärtom!". Jag kanske borde tillagt "-Tja, varför inte då börja prata med Miljöpartiet?" Osäker på om det hade gått hem i den publiken.

http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Svensk-Energi-12-Blockoverskridande-energioverenskommelse--det--var-fragan/ : Länkar till referatet från Svensk Energis stämma och paneldiskussionen jag deltog i.

Man kan säga mycket om kärnkraften som energikälla. Min personliga inställning kommer alltid att vara skeptisk. Vad ska man annars vara inför något som bevisligen ligger bakom spridningen av kärnvapen och vars rester och avfall kommer att påverka människor i 100 000-tals år, långt efter det att vi slutat använda oss av den.

Apropå avancerad modern teknik som förgiftar och skapar motsättningar. Jan Eliasson använde ett enkelt glas rent vatten för att illustrera hur någonting som är så självklart för oss, är något som 800 000 000 människor i världen inte självklart har tillgång till. En resurs som man borde bygga freden kring, precis som vi Europa byggde freden kring kol- och stålunionen. Rent vatten åt hela jordens befolkning skulle lösa fem av de åtta millenniemålen. Lycka till Jan! Alla kan göra något, men jag tillåter mig tro, att det finns några som kan åstadkomma mera än andra.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: