tisdag 29 maj 2012

Energipolitisk diskussion i Hässleholm och här hemma

Vi tycks ha svårt att lämna den eviga energifrågan. Den engagerar och problematiserar ständigt. I måndags (igår) arrangerade Energikontoret i Syd och Svensk Energi en seminariedag om elområde 4 och konkurrenskraften för företag i Södra Sverige, vika anses vara drabbade av den högre elpriserna som periodvis uppträder till följd av Svenska Kraftnäts beslut att införa fyra elprisområden på den Svenska Elmarknaden. Det bästa med detta seminarie var att det var mer möjlighetsinriktat än tidigare sammankomster jag har varit på. Alla är överens om problemet: Vi har för lite produktion i förhållande till konsumtionen av el, samtidigt är överföringskapaciteten för liten. Sydvästlänken som just beslutats kommer att stå färdig om några år och dess kapacitet är 1400 MW, vilket är mer än Barsebäck producerade. Det är först när Västlänken till en kostnad om 3,5 miljarder är färdig som man kan avfärda all kritik mot att Barsebäcks avvecklades, genom att säga att de båda reaktorerna ersatts. Att verket sedan hade en högst olämplig placering mitt i Nordens mest tätbefolkade storstadsområde är ju en annan sak. Det var inte mycket klagan på kärnkraftsavvecklingen, istället mycket positivt om utbyggnad av förnybar energi, som vindkraft, sol och vågenergi, samt kraftvärme.

Jag satt själv med i panelen som diskuterade energipolitiken och dess villkor och jag måste säga att vi förutom Sverigedemokraterna kunde se en förvånansvärt stor samstämmighet. Jag fick tillfälle att häckla SD:s Josef Fransson för hans partikamraters agerande i Kungsbacka, när de påstår att jag är köpt av vindkraftsindustrin för att jag äger en (1) aktie i Bräckan Vind. Dagsnoteringen för S hållning till kärnkraften, att de inte kan tänka sig en utbyggnad, levererades av Carina Adolfsson-Elgestam och hon nickade energiskt när jag motiverade varför jag är emot kärnkraft och gillar vindkraft bättre. Även Moderaten Jonas Jacobsson-Gjörtler sade sig gilla vindkraft. Åtminstone framgår det så i dagens Norra Skåne som refererar från evenemanget. Lite svårt att hamna längst ut på flanken, längst från debattledaren. Men efterhand tycker jag att jag lyckades väl med att ta mig in i diskussionen. Inspirerad från besöket på  Linköpings Tekniska Verk, talade jag mig varm(!!?) för kraftvärme från avfall.

Många problem återstår för vindkraften. En del menar att förändringar i elcertifikaten kan bromsa utvecklingen. Andra tycker att tillståndsprocessen fortfarande är besvärlig. Vissa kommuners ovilja och okunskap, försvarets obegripliga hållning och krångel med länsstyrelser, hindrar bland annat Blekinge Offshore i Hanöbukten och Lunnekullen vid Karlsborg. Nu läser jag i Norra Halland att Länsstyrelsen gett Kungsbacka bakläxa på sitt sätt att hantera Ulvås. Kommunen ska inte ha synpunkter på antal och placering utan bara säga ja, eller nej. Därför blir det nu fler verk som prövas än vad M och Fp kunde tänka sig. Det var väl det vi sa i Centerpartiet! Nåja, slutet gott allting gott och hade vi inte tillåtit detta kunde svaret blivit ett annat än vad vi ville.

Nu är man lite nyfiken på vad som döljs bakom talet om havsbaserad vind och vågkraft. Intressant och spännande, men mest kanske för att det var ett absolut villkor från M:s sida vid diskussionen tidigt om översiktsplan att de absolut inte kunde tänka sig havsbaserad vind. Ingen är ju sämre än de kan ändra sig och det ger oss hopp för framtiden.

Ola Johansson
Centerpartiet

5 kommentarer:

Lotta Bergqvist sa...

Hej Ola!

Intressant inlägg!

Påtal om ditt sista stycke och frågan vad som "döljer" bakom tal om havsbaserad vindkraft skulle jag vilja marknadsföra vår blogg www.havsvind.se där vi bloggar om just möjligheterna med havsbaserad vindkraft i Sverige.

Idag har vi 8 TWh tillståndsgiven, havsbaserad vindkraft i Sverige. Ytterligare 20 TWh till är i olika faser av tillståndsgivning. De finns runt Sveriges kuster och framförallt i södra Sverige, prisområde 4.

Dessa skulle på kort sikt (inom ca 3 år som det tar att bygga) kunna tillföra mycket energi.

Välkommen att läsa vidare på bloggen eller höra av dig om du vill veta mera!

Bästa hälsningar,

Charlotte Bergqvist

Anonym sa...

ingen tvivlar väl på att centern lobbar med kapitalet i vindkraftsfrågan, med kraftverksandelar, sponsring till föreningar, fibernätsföreningar och små medaljutdelningar. moraliskt? etiskt? åtalbart? eller bara pinsamt?

Ola Johansson sa...

Hej anonym (konstigt namn), jag har bett om bevisen. Fram med dom!!

Anonym sa...

vad jag förstår är vindkraften inlandad både i fibernätsutbyggnaden och Löftadalens If där du är involverad. Du har betalat 30000 för att medverka i eventuell vinstdelning och mijöansvar för ett verk vid Skärsjön (triventus) som också fått hederutmärkelser av centerfolket. allt detta ses välvilligt av nätverket för vindkraft där centerns ulf persson har en oklar roll. vilken roll har du i detta nätverk och vilka kontakter har du med ulf persson i vindkraftsärenden? hur skall dina partikamrater kunna svara för störningarna från skärsjöverken när du är delägare?

Anonym sa...

men oj vad tyst den annars talföre Ola blev

/gunnar