fredag 30 mars 2012

SJ tar över tågtrafiken efter DSB Väst - Västtrafik

SJ tar över tågtrafiken efter DSB Väst - Västtrafik

För inte så länge sedan var det en stor nyhet att SJ lägger ner trafiken mellan Malmö och Göteborg. Deras resandeunderlag räckte inte till sedan Öresundstågen och pendeltrafiken (Västtrafik) tagit hand om de kunder som önskade tätare turer och fler stopp. Det skulle förvåna om inte SJ haft för avsikt att återkomma och trafikera Västkustbanan på ett mer kundanpassat sätt, framförallt sedan tunneln genom Hallandsåsen blivit klar och längre fram kommer även flaskhalsen Varberg att få sitt efterlängtade dubbelspår. Knappt hann denna nyhet dimpa ner i min inbox som ett mail innan ytterligare ett med adressater bland Trafikutskottet och dess ersättare. Avsändare är tre privatpersoner, varav en uppger sig för att representera Centerpartiet i Göteborgsregionens kommunalförbund. I detta brev ifrågasätts nyttan med Västlänken. Ingen vill lägga 15 miljarder på något man inte har nytta av, men alla vill ha en fungerande tågtrafik till- och från Göteborg. Annars får vi inget ut av de övriga investeringar som görs. Detta försök att sänka åratal av förberedelser och förhandlingar som syftar till att skapa och genomföra hela det västsvenska paketet får inte undergrävas av enstaka personers infall och egenmäktighet.
Att SJ nu bemannar de tåg som DSB Väst inte kan betal löner till personalen för är en glädjande nyhet. Oavsett vem som tar över är det välkommet, eftersom alternativet hade varit att tågen plötsligt slutade gå, eftersom trafikföretaget gått i konkurs. Vad det här betyder för SJ:s möjligheter att på ett grandiost sätt återkomma, likt Fågeln Fenix i Västsverige vet väl bara ledningen för företaget.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.903337-sj-tar-over-pendeltagstrafiken

Ola Johansson
Centerpartiet

1 kommentar:

Anonym sa...

Då det är upphandlad trafik så borde väl alla intäkter komma ifrån Västtrafik? ca hälften via skatt och biljettintäkter. (Vi ambud förstås. Ska bli intressant och se hur mycket SJ kräver.

Tågsätten ägs av Västtrafik. Så kostnaden för SJ borde enbart vara personal (i det tidigare avtalet så anställde SJ lokförare, Göteborgs spårvägare ombordpersonal. Hur det ser ut i det nya avtalet har inte visas än)

Jo, det stämmer nog att SJ vill komma med egen trafik på Västkustbanan. De lär spara tid emot Öresundståg som åker över åsen för att stanna i Båstad.