fredag 2 mars 2012

Tiefensee ställde frågorna om nära-nollenergihus

I går torsdag var det Riksdagens frågestund och åter stod Stefan Attefall bland de svarande minsitrarna. För två veckor sedan hade jag förberett frågor om EU:s Nära nollenergidirektiv och den förödande kritik som remissinstanserna riktar mot Regeringens förslag. På grund av ett missförstånd hann frågestunden ta slut efter en timma innan jag fick ställt min fråga och jag fick gå därifrån med oförrättat värv. Istället gavs Energiministern Anna-karin Hatt möjlighet att redogöra för förslaget om timvis mätning, genom fråga från partikollegan Annika Qarlsson.

Stefan Attefall, Kd, jobbar systematiskt och uthålligt med att förbättra bostadsmarknaden och få bättre fart på byggandet. Tyvärr har han inte tagit till sig det faktum att det inte behöver stå i motsats till energieffetivisering, såväl vid nybyggnation som vid renoveringar. Roger Tiefensee, Centerpartiet, tog över mina frågor och såg till att Stefan Attefall blev uppmärksam på vår hållning, något som vi kommer att presentera i en debattartikel i fackpress inom kort.

Här Rogers Tiefensees fråga ett. Här Stefan Attefalls svar. Här Rogers uppföljande fråga och här Stefans avslutande svar.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: