måndag 27 februari 2012

(S)kuggminsitern Jennie och Näringslivsklimatet

Jennie Nilsson har utsetts till att ingå i den nye S-ledaren Stefan Löfvéns ”lag” som Näringspolitisk talesperson. Jag gratulerar henne varmt till detta och ser fram emot att möta Jennie i debatter som handlar om hur vi skapar ett ännu bättre Näringslivsklimat i Sverige, både i Stockholm och här på hemmaplan i Halland.

I avvaktan på det är det på sin plats att ställa åtta skarpa frågor. Jag hoppas på svar och att de besked som partiledningen så småningom levererar via Jennie är sådana som hon känner sig bekväm med att framföra till mig, väljarna och Centerpartiet.

  1. Hur ställer sig Socialdemokraterna till RUT-avdraget som gett upphov till 1000-tals nya jobb i en sektor som tidigare präglats av svartjobb och slavliknande arbetsvillkor? Kommer ni att vilja avskaffa det?
  2. Hur ställer sig Socialdemokraterna till möjligheterna som öppnats att starta och driva lönsamma företag inom vård, skola och omsorg? Kommer ni att verka för att minska människors möjlighet att välja själva och begränsa arbetsmarknaden till en enda arbetsgivare inom de skattefinansierade omsorgsyrkena.
  3. Kommer Socialdemokraterna att börja återreglera buss- och järnvägstrafik, samtidigt som de återtar andra avregleringsbeslut som Alliansen fattat, till exempel apoteksreformen? Samtliga dessa har ökat tillgängligheten och gjort utbudet mera behovsanpassat.
  4. Vilken är Socialdemokraternas inriktning i energifrågan? Är ni för eller emot att kärnkraften och de fossila bränslena fasas ut till förmån för förnybar el och koldioxidneutrala transporter?
  5. Kommer Socialdemokraterna att vilja finansiera sina förslag på ökade utgifter för att exempelvis finansiera nya bostadssubventioner och höghastighetståg, genom högre skatter på arbete som belastar företag och löntagare?
  6. Kommer Socialdemokraterna att göra det dyrare att anställa ungdomar under 26 år, genom att höja arbetsgivareavgiften till samma höga nivå som övriga löntagare? Är ni i övrigt beredda att stödja förslag från Centerpartiet som går ut på att sänka trösklarna för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden?
  7. Om den halverade Restaurangmomsen skulle visa sig ge många nya arbetstillfällen, skulle ni ändå återställa den, trots att nivån idag är likställd livsmedel som säjs vida takeaway, över disk och i butik?
  8. Till sist: Hur ser det regeringsalternativ ut som ska ställa ut löften som Socialdemokraterna står bakom. Jennie Nilsson har av sin partiledare utsetts till Näringsminister i den ”Skuggregering” som Socialdemokraterna bildat. Vilka är det mer som ingår i den?

I kväll talade jag på Centerpartiet i Halmstads kretsstämma på ämnet – ”så syns Halland i Stockholm”.

Vid sidan om en aktiv Hallandsbänk och inte minst en av de mest aktiva och produktiva ministrarna IT och Energiministern Anna-Karin Hatt, Centerpartiet, har nu Hylte kommun fått fram ytterligare en politiker i rampljuset.

Ola Johansson
Centerpartiet

2 kommentarer:

tina rödl sa...

Det var bra och kloka viktiga frågor du ställer

Ola Johansson sa...

tack Tina!