onsdag 15 februari 2012

Nära nollenergihus - vad vill Attefall?

Då är det snart torsdag och ny frågestund i Riksdagen. Senast jag ställde en fråga så var det till bostadsministern Stefan Attefall och då valde jag att fråga om miljö- och djurskyddskrav vid offentlig upphandling.
Nu kommer min fråga att handla om EU-kommissionens direktiv om energiprestanda hos byggnader. När Sverige skall lagstifta är risken stor att kraven inte på långt när kommer att bli den utmaning till byggbranschen som många av oss är övertygade att de klarar. 90% av de byggnader vi kommer att ha om 50 år, när målet är att vi ska leva i ett samhälle som är helt neutralt vad avser nettoutsläpp av koldioxid, är sådana som redan finns. Klimatanpassning och energieffektivisering är viktigt, både när vi bygger nytt och när vi renoverar. Det senare bör vi inte vänta för länge med. Osäkerhet när det gäller Sveriges ambitioner gör att byggföretag och fastighetsägare är de som är förblir passiva och inte husen.
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: