torsdag 26 januari 2012

Debatter om könskvotering och förköpslag

 I går kväll debatterades ett antal motioner om Associationsrätt och Fastighetsrätt under rubrikerna CU6 och CU9. Vill man se debatterna i sin helhet eller anförandena var för sig så går det bra att besöka www.riksdagen.se klicka på webb-tv arikv och sedan söka de aktuella debatterna.
Fotograf: Jessika Vilhelmsson, M

Associationsrätt handlar om vårt sätt att organisera verksamhet som inte är direkt statlig eller kommunal i form av företag och ekonomiska föreningar. Aktiekapital, bolagsstämmor, bolagsmålvakter, revision, redovisning, ekonomiska föreningar, socialt företagande och franchising fanns det motioner om. Det som tog större delen av talartiden var ändå en marginell sak, nämligen könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

Med det menar jag inte att jämställdhet och kvinnors inflytande över den ekonomiska makten är en lite och oviktig fråga, tvärtom. Det har visat sig att de företags om är lönsammast är de som har fler kvinnor i ledningen och att framförallt de statliga företagen i Sverige är föregångare under Alliansens tid i regering. I mitt anförande talar jag mycket om jämställdhet och traditionella könsmönster i generella termer och även om vi avvisar förslag om kvotering  så är jag inte helt avvisande för möjligheten att använda sig av det om det skulle visa sig vara nödvändigt. I första hand är det ju valberedningarna i börsbolagen som kan påverka detta och vi vill få dem att se den kraft och den kompetens som nu växer snabbt i takt med att kvinnor i högre grad startar företag och besätter tunga jobb inom industri och tjänstesektor.

Fastighetsrätten handlade om tomträtt, ströningsservitut, expropriation, skymmande vegetation, jordförvärv, fastighetsmäklarens roll och utbildning, fidiekomiss, historiska arrenden och fastighetsinformation. Den debatt som de flesta på vänstersidan ville föra handlade om återinförandet av kommuners rätt att förköpa mark vid försäljning. Jag tog ensam på mig uppgiften att företräda Alliansen i just den här frågan och det visade sig vara en vinstlott. Det var detta och enbart detta som det blev replikskifte (nej förresten, mot sluttampen diskuterades fidiekomisserna rätt intensivt).

Framförallt Socialdemokraterna tillmäter förköpslagen som avskaffades förra våren en ofantlig betydelse när det gäller att få fram fler bostäder och framförallt hyresrätter. På min raka fråga om de kunde ge ett enda exempel på att den bidragit till bostadsbyggandet, kunde eller ville Katarina Köhler inte svara. I själva verket har den spelat ut sin roll och skapar en onödig byråkrati och osäkerhet hos både säljare och köpare. Min poäng är att kommunerna har andra och bättre instrument för att driva en aktiv markpolitik och att det enbart innebär spekulation med skattepengar att ge sig in på en fastighetsmarknad.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: