söndag 9 oktober 2011

Riksdagsmotinerna inlämnade, -en kort sammanfattning

Det är lite trist att inte ha nog med tid att lägga ut texten politiskt kring de 11 motioner som har mitt namn under sig under den allmänna motionstiden 2010/2011. Här under en sammanfattning, men först:

Jag skriver under tiden som Lena Mellin, Aftonbladet och Mats Knutsson, SVT sammanfattar intrycken efter partiledardebatten i SVT:s Agenda. Båda är överens om att Annie Lööf klarade sig bra och det tycker jag också hon gjorde. Hon har positionerat C i förhållandet till Sd och balanserade energipolitiken väl mellan å ena sidan Miljöpartiet och å andra sidan Folkpartiets kärnkraftskramare. Det är bra. Långt mycket bättre än vad Håkan Juholt presterar när han helt och hållet överlåter åt Miljöpartiet och Åsa Romson att företräda oppositionen. Och det skötte hon bra, tycker jag. Men så fick hon ju hela planhalvan för sig själv. Nu har Juholts vecka inte varit så bra, ändå är det något som säger mig att han kommer att få fler och sämre veckor framöver. Ska han sitta fram till valet så blir nog veckan efter det den i särklass sämsta.

Nu till motionerna vi tar dom i ordning och konstaterar att de alla finns att hämta på Riksdagens hemsida, här. Bakom den länken finner ni alla mina motioner, såväl de där jag är medundertecknare och de åtta som kommer från eget tangentbord.

ROT-avdrag för kulturbyggnader
Skriven tillsammans med Anders Flanking, handlar om att vi utöver möjligheten för privatpersoner ska kunna använda ROT-avdraget eller liknande möjlighet till avdragsrätt. Det betyder att du som äger en lantbruks- eller skogsfastighet ska kunna rusta upp byggnader som hör till gården. Det är ett sätt att stimulera människor att bättre ta vara på kulturarvet.

Resurstilldelningen till Friskolor och fristående förskolors lokalbehov
Den här har jag inspirerats till delvis utifrån ett problem som diskuteras här hemma i Kungsbacka, där fristående skolor upplever att de haft svårt att utvidga och utveckla sin verksamhet, därför att det utrymme att få ersättning som finns, utöver schablonkostnader i praktiken inte kan utnyttjas. Det handlar inte om att omfördela från offentligt ägda lokaler till enskilt ägda, men att öka transparensen och ge lika möjlighet att utvecklas och ändra verksamhetsinriktning. Till exempel att utvidga från förskole- till skolverksamhet.

Dansmoms
Här hittar jag inget dokument bakom länken. Motionen handlar om att även ge möjlighet till lägre moms för dans till levande musik. Om orkestern spelar utan dans som en konsert så är det kulturmoms. Likaså om dansen utförs av dansare medan publiken sitter stilla, då är det också kultur. Solveig Zander och jag tycker att det är lika mycket kultur när allting sker samtidigt och alla får lov att  dansa. Det är dessutom bra för folkhälsan.

Punktbeskattningen av syntetiska drivmedel s.k. fackelgaser
Den här motionen var jag med på förra året, den här gången har jag lämnat in den tillsammas med Helena Lindahl. Det handlar om beskattningen av fackelgas från oljefälten som idag bränns och bidrar till växthuseffekten utan att göra någon nytta som drivmedel. Beskattningen är idag sådan att det inte är kommersiellt intressant att ta gaserna tillvara och göra syntetiska drivmedel av dem.

Stöd till samlingslokaler
Det är kanske ganska självklart att jag som ordförande i den största av landets samlingslokalorganisationer, Bygdegårdarnas Riksförbund talar om värdet av att dessa håller en hög teknisk standard och görs mera tillgängliga och attraktiva, som mötesplatser för kultur, samvaro och demokratiska samtal. Jag undertecknar tillsammans med en tidigare ordförande i samma organisation Kenneth Johansson.

Förbränning av animaliska biprodukter (läs hästgödsel)
Ännu en motion som springer ut en Kungsbackaproblematik. Jag har visserligen vid upprepade tillfällen bearbetat Miljödepartementet i frågan. Händer det inget snart blir jag kanske mer publik och ställer en fråga till nye ministern Lena Ek, som nog är väl bekant med de direktiv inom EU som försvårar att man ger miljötillstånd som är generella till denna verksamhet, som går ut på att göra hästskit till pellets och sedan elda den i uppvärmningssyfte.

Offentlig upphandling med miljökrav och djurskydd
Den tredje motionen som väckts ur en diskussion som förts i Kungsbacka. Det är faktiskt upphandlingschefen Pehr Helsing här som tipsade om att man borde se om det går att få en tydligare prövning som ger en konsekvent tillämpning av lagstiftningen. Det skulle göra det lättare för de kommuner (Kungsbacka är en) som vill ställa höga krav på djurskydd och hälsa, utöver miljökrav när de handla upp livsmedel. I motionen exemplifierar jag med två kommuner som prövats i högre instans med helt olika utslag trots likartade förutsättningar. Det osäkra rättsläget gör att uppahandlare drar sig för att ställa högre krav än man känner sig säker på att man får acceptans för.

Skydd mot Utvisning av LVU-barn
Läste i Göteborgsposten om en familj som utvisats till Azerbadjan trots grova misstankar om att barnen misshandlades i hemkommunen i Sverige av sin far. Misstankarna föranledde att de skyddas enligt Lagen om Vård av Unga, LVU. Fallet gjorde mig upprörd. jag vill att det prövas huruvida LVU ger tillräckligt skydd eller om Utlänningslagen behöver ändras i syfte att ge dessa barn samma rätt till skydd som andra barn som bor i Sverige och går i Svenska skolor. Här hängde Anders Flanking på. Vår andra motion tillsammans i år. Det blir ju inte fler eftersom han lämnar sin Riksdagsplats för att bli Statssekreterare åt Lena Ek.

Översyn av VA-lagen som medger annan vattenförsörjning än ledning i vissa fall
Denna motion kunde också komma från en Kungsbackaproblematik. Jag tänker på VA-saneringen i Ekekulleområdet, som kunde skett på annorlunda vis om denna motion vann gehör. Det handlar om att öppna för andra möjligheter till vattenförsörjning än via ledning i svårtillgängliga områden som bergig kustzon. Idén kom ursprungligen från en partikamrat i Kungälv Ove Wiktorsson, som skrev en motion till Centerpartiets stämma i Åre. Där vann den stämmans gillande och det föranledde mig att direkt motionera till Riksdagen i frågan.

Möjlighet att anställa människor med funktionsnedsättning på lönebidrag
Alla ska ges chansen att bidra efter egen förmåga och ingen ska hindras av ofördelaktig lagstiftning att ge människor den möjligheten. Det är andemeningen i den motion som skrevs av Per Åsling som jag medundertecknat. Det stämmer så väl med de intryck jag fick med mig efter att ha träffat medlemmarna i Riksföreningen Grunden förra torsdagen. Man vill inte känna sig utestängd från möjligheten till jobb. Av någon anledning som vi inte förstår får inte småföretag utan kollektivavtal anställa personer på lönebidrag. Det tycker vi man borde ändra på.

Häktet i Halland
Detta har det skrivits mycket om. Inte minst i Halmstads och i Kungsbackas tidningar. Många poliser och offentliga försvarare med biträden och även anhöriga lägger mycket tid och resurser på att köra fram och tillbaka till häktesplatser i hela Södra Sverige, där Hallänningar väntar på rättegång. Orimligt tycker vi Alliansföreträdare i Halland och skriver en gemensam motion, men initiativet till motionen kom faktiskt från mig.

Ja det var väl det hela. Välkomna att kontakta mig om ni har ytterligare idéer inför nästa omgång om ett år eller har frågor/synpunkter.

Ola Johansson
Centerpartiet

1 kommentar:

Mats G sa...

Aha, veckan efter valet blir Juholts sämsta? Troligen blir det Centerns sämsta vecka också. Men det finns en tungt vägande anledning att rösta på Centern i riksdagsvalet: Lyckas partiet mot förmodan klänga sig fast i Rosenbad slipper man få hem en eller annan direkt skadlig politiker till hemkommunen. Det kan vara värt det.