torsdag 13 oktober 2011

Ola Johansson, ver 1.2 (en uppgradering)

Jag vill först och främst meddela att jag nu efter ett år på Riksdagsplats 188 uppgraderar min ställning i och med att jag väljs som ordinarie i ett av de utskott som jag hittills varit ersättare i. Som ersättare i Civilutskottet har jag haft den uttalade rollen som Centerpartiets talesperson i bostadspolitiska frågor och frågor som berör plan & bygglag, mark- och vatten. Jag kommer nu att bli den ordinarie ledamoten för Centerpartiet och därmed få det yttersta ansvaret för allt som behandlas i Civilutskottet. Det är ”..ärenden om äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.”
Låter det spännande? Visst! En del är ”Grekiska” även för mig, men det är bara att sätta tänderna i konsumentpolitik, bolagslagstiftning, civilrätt, m.m.

Min upphöjning är en indirekt följd av att Annie Lööf blivit partiledare. I går presenterade Centerpartiet vid en särskild presskonferens detta paket av förändringar. I mitt fall handlar det om att Lena Ek blivit miljöminister och valt att tillfråga ledamoten från Göteborg, Anders Flanking att bli Statssekreterare. Då lämnar han sin plats i Kulturutskottet som Per Lodenius från Stockholms län hett åstundat. Han lämnar sin plats i Civilutskottet till mig och jag får i min tur en ny ersättare i Rickard Nordin från Göteborg som övertagit Flankings plats. Cirkeln är sluten.

Jag behåller mina ersättarplatser i Trafikutskottet och i Socialutskottet, men eftersom jag nu är ordinarie i ett utskott, blir det med automatik så att jag ägnar mindre tid åt dessa båda. Det hindrar mig inte från att resa runt och studera sådan verksamhet och ta del av vad regeringen gör och medverka till att politiken blir bra, genom att delta i debatten i det öppna och i de slutna rummen.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: