tisdag 20 september 2011

Elanders "står bakom" Regeringens budget

Vrider och vänder på den 30 cm tjocka högen av böcker med grön rygg, som levererats utanför min dörr och som jag nu ser i ett prydligt paket på Talmannens bord i kammaren. Finansministern lämnade den där med en duns, klockan 13 idag, när han höll sitt anförande och inledde den debatt jag nu åhör.

Lägger man böckerna på sida och läser där så står det "Tryck: Elanders Sverige AB". Elanders är ju ett gammalt företagsnamn som är starkt förknippat med Kungsbacka, men nu är det namnet på en tryckerikoncern som opererar på många håll, dock inte i Kungsbacka, längre. Ändå är det full fart på Näringslivet. Tjänstesektorn har vuxit och lätt kunnat ta hand om de som mist sitt arbete när Kungsbacka Graphics och Beijersdorf lagt ner.

Restarangmomsen är det förslag i budgeten som vållar mest debatt. Det är tydligt att Alliansens partier (om än i varierande grad) anammat detta Center- och Miljöpartiförslag. Trots att det så sent som innan valet 2010 ingick i de Röd-Grönas gemensamma valmanifest, ser Socialdemokrateras Tommy Waidelich och Vänsterpartiets Ulla Andersson det om sin uppgift att kalla det för "krogmoms" och påstå att det enda det ger är möjligen lägre priser på luncherna (8 kronor enligt Ulla), eller vinster till "krögarna". Glad att Miljöpartiet ännu står bakom detta.

Ja, oavsett vilket så är det väl något positivt. Sänks priserna på en lunch så mycket, så innebär det fler gäster, ökad omsättning som kan beskattas och fler anställda på sikt, som också ger skatteintäkter. Handlar det bara om ökade intäkter till restaurangägarna, är det kanske inte de effekt vi förväntar oss, men det betyder åtminstone att en hårt pressad bransch, där många näringsidkare går på knäna, stärks och kan behålla sin arbetskraft.

Jag väljer att tro på den bild som ges i dagens GöteborgsPosten, som besviket konstaterar att det "blir inga lägre restaurangpriser". Nej, vad bra! Istället vittnar restaurangägarna i Göteborg om att de vill försöka bibehålla priserna på dagens nivå för dagens rätt för att istället kunna anställa fler och minska på den egna arbetsbördan, samtidigt som man får en personell beredskap för att ta emot mer kunder. En del restaurangägare säger dessutom att de kommer att satsa på bättre råvaror. Det ger hopp för Sveriges bönder som vi vet producerar dessa till hög kvalité, men tyvärr inte till konkurrenskraftiga priser, idag.

Det betyder att fler unga, som idag har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden på grund av härkomst och/eller låg utbildning, kan anställas. Det betyder att svarta jobb blir vita, på samma sätt som de blev när RUT-avdraget infördes. Det betyder fler anslutna medlemmar till Hotell- och restauranganställdas förbund. Det betyder också att vi får en harmonisering av momssatserna på livsmedel, övernattning och restaurangbesök och mat levererad av cateringföretag. Turismen sysselsätter 160 000 personer i Sverige. Man måste se detta som en helhet, där vi stärker Sverige som turistland och matland.

Ja, vi kan inte veta exakt hur många nya jobb som skapas genom sänkt restaurang- och cateringmoms. Men vi vet att detta är en satsning på tillväxt som också är en investering för framtiden och på ungdomen.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: