fredag 23 september 2011

Folkrörelsen Centerpartiet väljer Lööf till ledare och tackar Maud

Nu har Centerstämman i Åre  varat två dagar och det har betytt mycket bra politiska diskussioner inom viktiga områden som välfärd, utbildning, hållbar tillväxt (i hela landet), kultur och ekonomi. I kväll väntar energi- och bostadspolitik. Där är mitt politikområde en stor del och jag kommer att göra mitt bästa för att få stämman intresserad av att göra bostadsfrågor till en valvinnare 2014. För det krävs både ny och klassisk politik. Både Centerpartiet och Alliansen har här en förbättringspotential och det finns ett utrymme att rycka åt sig initiativet.

Vi har nu valt Annie Lööf till vår partiledare, det liksom övriga val till presidiet (Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt) enhälligt. Det skall bli intressant att höra hennes linjetal i morgon lördag. Tacktalet var väldigt klassiskt men av hennes gester kan man utläsa att hon är en person som kan föra sig, även när hon är ensam om att få uppmärksamhet. Med utsträcka armar och en öppen famn var hon faktiskt lite Jesus-lik (om jämförelsen tillåts). Västerbottningen Mattias Larsson som representerade det distrikt som öppet stödde en annan kandidat tog på ett ärligt och humoristiskt sätt udden av all spekulation om fortsatta motsättningar och misstro mellan de olika lägren som byggts upp kring AAA-kandidaterna.

(här är ett bildspel, där jag själv skymtar förbi i folkdräkt som fanbärare för Halland)

Jag har nyligen gjort mina första inlägg. I debatten om Förnyelseprogrammet, Hållbar tillväxt i hela landet, ville jag stryka förslaget att se över regelverket kring markägares rätt att avtala om ersättning för att dennes mark nyttjas för kommersiell verksamhet, via allemansrätten. Jag förlorade omröstningen, men fick några röster på min sida och därmed tycker jag att jag har jag nått fram med mitt budskap.

Jag vill se en mångfald av företagande på landsbygden och är orolig att vi genom att ställa markägare och företagarintresse mot varann få en utveckling som leder till ett "Skogsrike utan folk". Jag har i andra sammanhang argumenterat om detta, bland annat i Land Lantbruk. Därmed är debattdebuten avklarad och jag har presenterat mig för stämmoombuden. Många duktiga debattörer diskuterar från tidig morgon till sent på nätterna. Nu upplever vi känslosam avtackning av Maud och ser fram emot festlig bankett med dans och härlig gemenskap.

Det är ett parti med engagemang och framtidstro som möts i Åre. Skulle vi genomföra en valrörelse idag hade den varit framgångsrik. Nu kan det bara bli bättre. Centerpartiet behövs för en grön, varm och ansvarsfull Allians. Skönt att Annie Lööf effektivt stänger dörren till sura kommentarer om energiöverenskommelsen. Fint att just nu höra henne avtacka den fantastiska Maud Olofsson för hennes nästan 4000 dagar som partiledare, med orden "det har blivit Rock'n Roll i Centerpartiet". Det har det och med Annie Lööf:s "Soul" kommer vi att nå djupare i hjärtat hos medborgarna i Nybyggarlandet Sverige.

Inga kommentarer: