torsdag 1 september 2011

Bekämpa inte mygg med Artillerigranater

All naturturism är inte skadlig för skog och mark och det handlar inte bara om exploaterande bärpockningsföretag. Denna studie av Mittuniversitetet som redovisades i SR Ekot idag ger en mer nyanserad bild av Ekoturistföretagen än vad som ges i den allmänna debatten. Jag vill också tipsa om min debatt artikel i tidningen Lands webbupplaga där jag och Agneta Åkerberg debatterar med vår blivande förste vice ordförande Anders W Jonsson om Äganderätt contra Allemansrätt.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: