måndag 4 juli 2011

Miljöpolitik mot alla odds

Såhär i Almedalsveckans begynnelse spekuleras det kring huruvida Moderaterna efter att ha applicerat etiketten "Nya Arbetarepartiet" ska tejpa över med devisen "Nya Miljöpartiet". Efter att ha lyssnat till referaten från dagens framträdande av språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin, Miljöpartiet, är det frågan om ni inte här ser det "Nya Folkpartiet" växa fram. Det är tydligt att det är de liberala väljare som attraherats av Folkpartiets skolpolitik man vill åt. Miljöpartiet har ju tidigare uppfattats just som ett liberalt parti när det gäller valfriheten och öppenheten till att kunna välja olika pedagogiker. Där har Centerpartiet haft en "vän" att göra upp med tidigare. Men på senare tid har den delen av Miljöpartiets ambitioner kvävts effektivt av vänstersamarbetets blöta grå filt.

Läs gärna Anna-Karin Hatts träffsäkra kommetar till det

Med anledning av Moderaternas väntade omprofilering uppger Kungsbacka Posten nu att Moderaten Peter Söderberg, från sin båtplats i Gottskär hissat spinnakern i topp för att kunna blåsa i kapp med denna plötsliga vindkantring. Bra ambition Peter, men man kan med fog säga att hans partikamrater med några undantag fortfarande har förtöjningarna väl surrade vid gamla ståndpunkter. Historiken talar, med några lysande undantag, ett tydligt språk.

Förslaget att Kungsbacka kommun ska engagera sig i en vindkraftspark i Frillesås med tio verk är klart intressant. Men att Frillesås (som det sägs i artikeln) skulle ligga nära Ringhals och långt från rymdobservatoriet Råö visar mera hur vaga uppfattningar det tycks finnas om kommunens geografi i dessa delar. Vindkraftverken vid Ringhals ligger precis i kanten till 15 km gränsen från Råö i den ännu icke beslutade vindkraftsöversiktsplanen, med öppet vatten mellan de känsliga mätinstrumenten och vindsnurrorna. Frillesås inland är lyckligtvis ungefär så långt bor man kan komma från de mest hårdnackade vindkraftsmotståndarnas glasverandor på Särö.
Förslagställaren, Peter Söderberg är min efterträdare på ordförandeposten i Nämnden för Service. På den postionen hanteras bland annat energikostnaderna i kommunen. Under förra mandatperioden fick vi under min ledning fram en plan för energieffektiviserig i befintliga lokaler. Vi fattade beslut om att samtliga nybyggda lokaler ska byggas energieffektivt, max 70 KWh/m2. Här var även Peter drivande. Att kommunen i förvaltningsform ska producera en del av den energi som åtgår i egna vindkraftsparker är ju nästan i nivå med Centerpartisten Ivar Franzén, som på sin tid lyfte Kungsbacka till en föregångskommun på energiområdet, med sol- och jordvärme, samt inte minst, energieffektivt byggande. Dessa Ivars insatser blev extra tydliga när kommunen vid energianalysen kunde konstera att potentialen att spara här är betydligt mindre än i andra kommuner. Vi har redan förhållandevis bra byggnader ur energisynpunkt var slutsatsen.

Om ett sådant här förslag ska förverkligas hade det ju varit en klar fördel om kommunen fortfarande ägt sitt energibolag. Det var just Moderaterna väldigt kvicka att vilja sälja ut för ett 15-tal år sedan, då den dåvarande moderatledaren Roger Larsson gjorde olyckliga uttalanden kring den excentriske VD:ns härkomst. Hade de velat lägga någon möda på att reda ut problemen då, skulle kommunen haft ett energipolitiskt instrument att spela på nu. Att driva vindkraft i kommunal förvaltning är även jag tveksam till. Kommunen borde istället vara mera positiva till de som vill etablera produktion i närområdet, som kan leverera grön el till kommunen.

Förnybar energi ska produceras av markanden för marknaden. Elceritifikat finns där för att hjälpa till vid omställningen. Moderaterna i Kungsbacka borde påverka sina rikspolitiker att säga ja till ett metanreduceringsstöd till biogasproduktion i jordbruket, så vi kan få fram fler små anläggningar.


Om vi vill ha kvar det kommunala ägandet finns ju bostadsbolaget Eksta kvar. Oviljan att använda det bolaget manifesterades när ägardirektivet skulle fastställas och deras verksamhetsmöjligheter kringskars väsentligt av M och Fp, medan C och S ville ge bolaget större frihet i sitt bostadsbyggande. Det är på nåder de får producera biobränsle-eldad fjärrvärme för andra än sina egna bostäder.

Sedan hade det ju varit bra om de (Moderaterna) på ett seriöst sätt hade fullföljt överenskommelsen med Centerpartiet att utreda möjligheten till en kommunal rötkammaranläggning vid Hammargårds reningsverk, för att ta omvandla vårt eget avloppsslam till bränsle, exempelvis till våra Biogasbussar. Dessa kan vi för övrigt tacka Centerpartiet, Socialdemokraterna och en (!) avhoppad Moderat för. Det var Per Ödman som i strid med sin egen partigrupp såg till att dessa beslutades i kommunstyrelsen. Här är det lysande undantaget.

Centerpartiet initierade förra mandatperioden ett arbete med att ta fram en energi- och klimatplan för Kungsbacka. Nu har en Miljöstrateg anställts och vi får hoppas detta är något denne kommer att få lov att jobba med. Om Moderaterna menar allvar med sina ambitioner på området så får man förutsätta att en sådan plan nu får hög prioritet och att förslaget att engagera sig i vindkraftsproducerad el också matchas med ett skarpt förslag att i en kommunal biogasanläggning producera bränsle till den egna fordonsflottan, vilken för övrigt förutsatts bli fossioberoende till 2015.

Peter Söderberg är en idérik och frispråkig Moderat politiker, men en spelare gör inget lag. Jag har inte gett upp hoppet att han ska vinna matchen, men jag tillåter mig att sätt oddsen högt. Centerpartiet är den politiska kraft som under längst tid, konsekvent och resutlatinriktat, driver miljöfrågor i Kungsbacka. Det behövs fler som vill leva upp till att vara ett miljöparti, men det är upp till bevis som gäller.

Ola Johansson, Centerpartiet

1 kommentar:

Anonym sa...

det är klart riskabelt för kommuner att etablera sig i störande och bullrande verksamheter där hälsoeffekterna inte har utretts, det kan i framtiden skapa besvärliga turer kring ansvarsfrågan