fredag 17 juni 2011

Politkertecknaren C refererar Libyendebatten live!

Kapetenen:
- Varrförr dessa krrrumbukter, har Grrippen ånyo prroblem med stabileteten?
Piloten:
- Nej, kapten, den påverkas lätt av turbulens och övervikt vid flygning på låg höjd.

Inga kommentarer: